Dobrovoľníci

Koho hľadáme?

Pozývame každého, kto je ochotný zapojiť sa do niektorých z uvedených aktivít nášho dobrovoľníckeho centra:

 • činnosť v terapeutických a tvorivých dielňach na charite
 • navštevovanie osamelých seniorov – projekt Dobrá duša
 • pomoc v našich nízko prahových centrách pomoci človeku
 • organizovanie rôznych aktivít pre ľudí, ktorým pomáhame
 • pomoc pri zbierkovej činnosti
 • pomoc s web stránkami a FB komunikáciou
 • pomoc pri PR činnostiach ( tvorba a realizácia kampaní )
 • písanie článkov a reportáží o práci v charite
 • fotografovanie a tvorba videí z našich aktivít
 • tvorba a plánovanie nových projektov
 • príprava divadelnej skupiny pri Trnavskej charite

Časová náročnosť

 • pravidelné dobrovoľníctvo: 1-3 hodiny týždenne
 • nevidelné občasné dobrovoľníctvo – podľa dohody

Požiadavky na dobrovoľníka

 • zanietenie a chuť pomáhať ľuďom najrôznejším spôsobom
 • bezúhonnosť
 • vek od 15 rokov

Čo ponúkame

 • zážitky a skúsenosti
 • spoznávanie nových ľudí
 • pocit zmysluplne stráveného času
 • získanie zručností v mnohých oblastiach
 • získanie pracovných návykov a prax v študovanom odbore už počas štúdia
 • praktické spoznanie neziskového sektoru
 • tričko a vestu dobrovoľníka Trnavskej arcidiecéznej charity

osobne na adrese: Trnavská arcidiecézna charita, Hlavná 43, 91701 Trnava
mobil: +421 903 402 133
e-mail: sekretariat@charitatt.sk