Dobrovoľník hmotnej pomoci

Si skôr praktický typ? Si zodpovedný? Manuálna práca ti nie je cudzia?
HĽADÁME PRÁVE TEBA!

Tvoje úlohy a náplň práce: Tvojou úlohou na tejto pozícii bude práca v sklade hmotnej pomoci. Tvojou hlavnou úlohou bude tvorba potravinových balíčkov pre núdznych ľudí . Budeš viesť evidenciu klientov a odovzdaných balíčkov, ako aj distribúcia samotným klientom, ktorým podľa svojej evidencie následne potravinový balíček vydáš. Potraviny však nie sú jediným sortimentom, tvoja práca bude taktiež bude zahŕňať uskladnenie vecí do domácnosti ako sú napr. ( biele elektro, nábytok a podobne) ktoré budú neskôr distribuované samotným klientom.

Kde budeš vykonávať aktivity: Túto prácu budeš vykonávať v sklade hmotnej pomoci na Trnavskej arcidiecéznej charite na Hlavnej ulici č. 43. Samotný sklad je už naplnený treba len prísť, spraviť si v ňom svoj systém, využiť svoje manuálne zručnosti a pomôcť nám pri distribúcii a vytváraní produktov odkázaným ľuďom.

Čas, ktorý by si mal/a venovať aktivitám v sklade:

Príprava dobrovoľníka: Pred začatím konkrétnej práce absolvuješ úvodné školenie s koordinátorom danej pozície o ktorú máš záujem. Koordinátor ti vysvetlí základné pravidlá, predstaví ti činnosti z ktorých si môžeš vybrať , zaškolí ťa v konkrétnej činnosti. Tiež absolvuješ úvodné stretnutie s hlavným koordinátorom dobrovoľníkov, alebo riaditeľom, ktorý ti predstaví aktivity,  filozofiu a ciele organizácie a objasní ti, ako tvoja aktivita prispeje do mozaiky pomoci.

Benefity, ktoré ti ponúkame: Hlavným benefitom podľa našej filozofie ktorý ti vieme ponúknuť je dobrý pocit z práce, ktorá v konečnom dôsledku pomôže človeku, ktorý ju skutočne potrebuje. Spolupráca s nami ti samozrejme ponúkne nadobudnutie nových zručností, schopností, nadviazanie nových priateľských vzťahov a veľa ďalšieho. Tvoja práca bude prezentovať nielen činnosť charity, ale aj teba , tvoju kreativitu a šikovnosť. Samozrejme s tebou počítame aj na spoločných akciách a teambuildingoch.

Výber dobrovoľníka: pri výbere dobrovoľníka zohľadňujeme predchádzajúce skúsenosti s danou činnosťou a dobrovoľníctvom ako takým. Taktiež výber bude závisieť na vyplnení vstupného dotazníku. Záujemcovia a záujemkyne podstúpia vstupný pohovor , pre lepšie spoznanie a očakávanie oboch strán.

Čo od teba očakávame: Dobrovoľník na pozíciu sklad solidarity by mal disponovať manuálnou zručnosťou, byť fyzicky zdatný nakoľko je často súčasťou tejto aktivity práca s ťažkými bremenami ako napríklad, skrine, práčky, sporáky a podobne. Taktiež je veľkým plusom predchádzajúca práca v sklade a zmysel pre orientáciu v sklade, no nie je to podmienkou.

Chceš vedieť viac?