Dobrovoľník internetovej komunikácie

Si kreatívny/a? Si zbehlý/a v technológiách? Je pre teba využívanie sociálnych sieti súčasťou bežného života?
HĽADÁME PRÁVE TEBA!

Tvoje úlohy a náplň práce: Tvojou úlohou bude využite tvojich kreatívnych zručností na odkomunikovanie pripravovaných akcií Trnavskej arcidiecéznej charity. Správa Facebook stránky charity a webu. Budeš písať články o pripravovaných akciách , ako aj články v ktorých zhodnotíš v mene charity danú aktivitu/akciu , ktorú Trnavská arcidiecézna charita realizovala. Budeš prezentovať a zverejňovať propagačné materiály a letáky v elektronickej podobe. V skratke povedané, budeš sa snažiť o to , aby články a materiály mali čo najväčší dosah , aby ľudia boli aktívny a komunikovali s nami. Na fb pridávať interaktívne príspevky, kde sa ľudia budú môcť zapojiť do nejakej ankety, súťaže alebo podobne, záleží na tvojej kreativite ako osloviť ľudí a oživiť Fb stránku a web. Taktiež je samozrejmosťou aktívna komunikácia s koordinátorom o dianí na charite a pravidelné stretnutia.

Kde budeš vykonávať aktivity: Túto aktivitu môžeš vykonávať z domu. Stačí ti len vlastný počítač, pripojenie na internet a kreativita.

Čas, ktorý by si mal/a aktivitám venovať: Táto aktivita nie je časovo ohraničená, no musíš byť časovo flexibilný/a a prispôsobiť svoju činnosť aktuálnemu dianiu na charite.

Príprava dobrovoľníka: Pred začatím konkrétnej práce absolvuješ úvodné školenie s koordinátorom danej pozície o ktorú máš záujem. Koordinátor ti vysvetlí základné pravidlá , predstaví ti činnosti z ktorých si môžeš vybrať , zaškolí ťa v konkrétnej činnosti. Tiež absolvuješ úvodné stretnutie s hlavným koordinátorom dobrovoľníkov, alebo riaditeľom, ktorý ti predstaví aktivity ,  filozofiu a ciele organizácie a objasní ti, ako tvoja aktivita prispeje do mozaiky pomoci .

Benefity, ktoré ti ponúkame: Hlavným benefitom podľa našej filozofie ktorý ti vieme ponúknuť je dobrý pocit z práce, ktorá v konečnom dôsledku pomôže človeku, ktorý ju skutočne potrebuje. Spolupráca s nami ti samozrejme ponúkne nadobudnutie nových zručností, nadviazanie nových priateľských vzťahov a veľa ďalšieho. Tvoja práca bude prezentovať nielen činnosť charity, ale aj teba , tvoju kreativitu a šikovnosť. . Samozrejme tiež s tebou počítame na spoločných akciách a teambuildingoch.

Výber dobrovoľníka: pri výbere dobrovoľníka zohľadňujeme predchádzajúce skúsenosti s danou činnosťou a dobrovoľníctvom ako takým. Taktiež výber bude závisieť na vyplnení vstupného dotazníku. Záujemcovia a záujemkyne podstúpia vstupný pohovor , pre lepšie spoznanie a očakávanie oboch strán.

Čo od teba očakávame: Dobrovoľník na pozíciu správca internetovej komunikácie, by mal mať predchádzajúce skúsenosti so správou webu, facebook stránky a písaní článkov. Hľadáme časovo flexibilného človeka, ktorý nebude mať problém napísať, prípadne pridať príspevok o pripravovanej akcii, aj niekde mimo svojho PC s využitím smartfónu. Taktiež očakávame od človeka dávku kreativity, a množstvami nápadov, ako „oživiť“ web a facebook komunikáciu.

Chceš vedieť viac?