Dobrovoľník v prezentačnom stánku

Si komunikatívny/a? Rád si pokecáš s ľuďmi len tak o bežných veciach, o živote? Máš reprezentatívne vystupovanie?
HĽADÁME PRÁVE TEBA!

Tvoje úlohy a náplň práce: Tvoja náplň práce bude spočívať v komunikácii s ľuďmi, aktívne oslovovanie ľudí a  prezentácia činností charity, ako aj charity, ako celku. Dalo by sa povedať že budeš šíriť pozitívneho ducha charity medzi ľudí, ktorý často krát sú ochotní pomôcť, no o činnosti charity nevedia. Odkomunikovanie činnosti charity bude spočívať v tom, že ľuďom vysvetlíš v akých oblastiach sa charita angažuje, komu bude pomoc poskytnutá a budeš šíriť filozofiu pomoci Trnavskej arcidiecéznej charity. No komunikácia samotná nie je jediná činnosť, ktorú budeš v prezentačnom stánku robiť. V letných mesiacoch bude v ponuke pre ľudí charitný osviežujúci nápoj , v zimných mesiacoch zasa teplý čajík, ktorý im budeš ponúkať a taktiež v ponuke po čas celej sezóny budú výrobky klientov kreatívnej dielne za dobrovoľný príspevok.

Kde budeš aktivity vykonávať: Ako už názov naznačuje, tvoja aktivita bude orientovaná v prezentačnom stánku a jeho blízkom okolí, na Hlavnej ulici č. 43 Trnava. Stánok obsahuje pult na ktorom si prezentačne pripravíš výrobky kreatívnej dielne a propagačné materiály. V zime bude potrebné teplé oblečenie, nakoľko stánok nie je nijak vyhrievaný.

Čas, ktorý by si mal/a venovať aktivitám v stánku:

Príprava dobrovoľníka: Pred začatím konkrétnej práce absolvuješ úvodné školenie s koordinátorom danej pozície o ktorú máš záujem. Koordinátor ti vysvetlí základné pravidlá , predstaví ti činnosti z ktorých si môžeš vybrať , zaškolí ťa v konkrétnej činnosti. Tiež absolvuješ úvodné stretnutie s hlavným koordinátorom dobrovoľníkov, alebo riaditeľom, ktorý ti predstaví aktivity ,  filozofiu a ciele organizácie a objasní ti, ako tvoja aktivita prispeje do mozaiky pomoci.

Benefity, ktoré ti ponúkame: Hlavným benefitom podľa našej filozofie ktorý ti vieme ponúknuť je dobrý pocit z práce, ktorá v konečnom dôsledku pomôže človeku, ktorý ju skutočne potrebuje. Spolupráca s nami ti samozrejme ponúkne nadobudnutie nových zručností, nadviazanie nových priateľských vzťahov a veľa ďalšieho. Tvoja práca bude prezentovať nielen činnosť charity, ale aj teba , tvoju kreativitu a šikovnosť. Samozrejme tiež s tebou počítame na spoločných akciách a teambuildingoch.

Výber dobrovoľníka: Pri výbere dobrovoľníka zohľadňujeme predchádzajúce skúsenosti s danou činnosťou a dobrovoľníctvom ako takým. Taktiež výber bude závisieť na vyplnení vstupného dotazníku. Záujemcovia a záujemkyne podstúpia vstupný pohovor , pre lepšie spoznanie a očakávanie oboch strán.

Čo od teba očakávame: Dobrovoľník na pozíciu prezentačný stánok by mal mať reprezentatívne vystupovanie, byť empatický a hlavne komunikatívny. Človek ktorý nemá problém osloviť ľudí ako prvý a odprezentovať činnosti charity. Tento typ dobrovoľníckej činnosti je vhodnejší pre ženy, no nie je to podmienka.