Dobrovoľník v sklade solidarity

Si skôr praktický typ? Si zodpovedný? Manuálna práca ti nie je cudzia?
HĽADÁME PRÁVE TEBA!

Čo od teba očakávame: Tvojou úlohou a náplňou práce v sklade solidarity bude príjem a samotné uskladnenie vecí potrebných v domácnosti. Tieto veci zahŕňajú : nábytok, biela technika( práčky, chladničky, mrazničky, sporáky atď.), rôzne elektro, doplnky do bytu ( koberce, zrkadlá, a podobne). Ďalšou činnosťou bude evidencia týchto vecí, ako aj evidencia ľudí ktorým bude daná vec doručená. Taktiež pomoc pri samotnom odovzdávaní.

Kde budeš vykonávať aktivity: Túto prácu budeš vykonávať v sklade solidarity na Trnavskej arcidiecéznej charite na Hlavnej ulici č.43.

Čas, ktorý by si mal/a aktivitám venovať: Táto aktivita nie je časovo ohraničená, no musíš byť časovo flexibilný/a a prispôsobiť svoju činnosť aktuálnemu dianiu na charite.

Príprava dobrovoľníka: Pred začatím konkrétnej práce absolvuješ úvodné školenie s koordinátorom danej pozície o ktorú máš záujem. Koordinátor ti vysvetlí základné pravidlá , predstaví ti činnosti z ktorých si môžeš vybrať , zaškolí ťa v konkrétnej činnosti. Tiež absolvuješ úvodné stretnutie s hlavným koordinátorom dobrovoľníkov, alebo riaditeľom, ktorý ti predstaví aktivity ,  filozofiu a ciele organizácie a objasní ti, ako tvoja aktivita prispeje do mozaiky pomoci .

Benefity, ktoré ti ponúkame: Hlavným benefitom ktorý ti vieme ponúknuť je dobrý pocit z práce. Tvoja činnosť pomôže človeku, ktorý ju skutočne potrebuje. Spolupráca s nami ti ďalej ponúkne nadobudnutie nových zručností, rozvoj tvojej kreativity, šikovnosti, nadviazanie nových priateľských vzťahov vzájomné obohatenie sa a veľa ďalšieho. Tvoja práca ťa bude reprezentovať a pomôže rozvoju charitného diela. Samozrejme tiež s tebou počítame na spoločných akciách a teambuildingoch.

Požiadavky na dobrovoľníka: Pri výbere dobrovoľníka zohľadňujeme predchádzajúce skúsenosti s danou činnosťou, prípadne dobrovoľníctvom. Pre lepšie spoznanie sa, si pri vstupnom pohovore povieme o vzájomných očakávaniach.

Čo od teba očakávame: Od dobrovoľníka v sklade solidarity očakávame v prvom rade fyzickú zdatnosť, manuálnu zručnosť a zodpovednosť. Nakoľko sa pri tejto práci väčšinou manipuluje s ťažkými bremenami, táto práca je určená pre mužov.

Chceš vedieť viac?