Dobrovoľník v streetworku

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque et molestie justo.
HĽADÁME PRÁVE TEBA!

Tvoje úlohy a náplň práce: Streetwork pracuje s ľuďmi bez domova (klientmi) mimo inštitúcie, nachádza miesta, kde sa klienti zdržiavajú, kde žijú – čo najbližšie k ich prirodzenému prostrediu.
Práve práca v klientovom prostredí pomáha prelomiť bariéry u klienta.
Oproti pasívnym stacionárnym modelom sociálnej pomoci je streetwork efektívnejší práve vo svojom aktívnom vyhľadávaní klienta a poskytnutím pomoci „na mieru“ pre konkrétneho človeka bez domova.
Väčšina klientov nepozná možnosti z hľadiska poskytovanej pomoci a streetwork je prvý článok v reťazci, ktorý klientovi poskytne potrebné informácie a tým významne prispieva k prepájaniu klienta so stacionárnymi službami pre ľudí bez domova.
Cieľovou skupinou streetworku sú ľudia bez domova v akútnom alebo dlhodobom ohrození života, bez finančného príjmu, dokladov, informácií, sociálneho kontaktu a na okraji spoločnosti.

Kde budeš aktivity vykonávať: Stretnutia skupiny dobrovoľníkov v projekte streetwork budú prebiehať na trnavskej arcidiecéznej charite v dobrovoľníckom centre na Hlavnej ulici č.43. No streetworkeri, ako už názov naznačuje, ich hlavným miestom kde budú vykonávať činnosť aktivity a využívať nástroje a funkcie streetworku, bude ulica, teda prirodzené prostredie bezdomovcov.

Čas, ktorý by si mal/a aktivitám venovať:

Príprava dobrovoľníka: Pred začatím konkrétnej práce absolvuješ úvodné školenie s koordinátorom danej pozície o ktorú máš záujem. Koordinátor ti vysvetlí základné pravidlá , predstaví ti činnosti z ktorých si môžeš vybrať , zaškolí ťa v konkrétnej činnosti. Tiež absolvuješ úvodné stretnutie s hlavným koordinátorom dobrovoľníkov, alebo riaditeľom, ktorý ti predstaví aktivity ,  filozofiu a ciele organizácie a objasní ti, ako tvoja aktivita prispeje do mozaiky pomoci.

Benefity, ktoré ti ponúkame: Hlavným benefitom ktorý ti vieme ponúknuť je dobrý pocit z práce. Tvoja činnosť pomôže človeku, ktorý ju skutočne potrebuje. Spolupráca s nami ti ďalej ponúkne nadobudnutie nových zručností, rozvoj tvojej kreativity, šikovnosti, nadviazanie nových priateľských vzťahov vzájomné obohatenie sa a veľa ďalšieho. Tvoja práca ťa bude reprezentovať a pomôže rozvoju charitného diela. Samozrejme tiež s tebou počítame na spoločných akciách a teambuildingoch.

Požiadavky na dobrovoľníka: Pri výbere dobrovoľníka zohľadňujeme predchádzajúce skúsenosti s danou činnosťou, prípadne dobrovoľníctvom. Pre lepšie spoznanie sa, si pri vstupnom pohovore povieme o vzájomných očakávaniach.

Čo od teba očakávame:

Chceš vedieť viac?