Outdoor aktivity

Nevadia ti špinavé ruky? Rád/a spravíš dobrú vec pre skrášlenie verejných priestorov?
HĽADÁME PRÁVE TEBA!

Tvoje úlohy a náplň práce: Tvojou úlohou bude spolu s klientmi denného centra skrášľovanie verejných priestorov. Napríklad umývanie sklenených výplní autobusových zastávok, natieranie zábradlí a podobne. Pri tejto aktivite môžeš sám prísť s nápadom ako skrášliť okolie a po dohode s koordinátorom sa môžete do tejto aktivity pustiť. Táto aktivita má okrem pozitíva, že skrášlime verejné priestranstvo, taktiež reintegračnú úlohu, kedy klienti budú nabádaný na pomoc pri práci a svoje balíčky pomoci si doslova odrobia a zaslúžia. Taktiež tento typ práce pre klienta plní aj psychologickú úlohu, kedy si je vedomí, že priložil ruku k dielu a vie, že bol užitočný. Táto činnosť je preto tak potrebná a často krát podceňovaná, no pocit zbytočnosti  je tak silný a zožiera psychicky nie len týchto ľudí odkázaných na pomoc a práve táto činnosť môže nakopnúť sebavedomie človeka, ktorý často krát stratil nádej na život, pretože v živote každého človeka je zakotvená túžba po uznaní, a toto práve my chceme aj prostredníctvom tvojej pomoci poskytnúť ľuďom v nepriaznivej životnej situácii.

Kde budeš vykonávať aktivity: Aktivity sa budú vykonávať v mieste skrášľovania verejného priestranstva, ktoré sa vopred určí.

Čas, ktorý by si mal/a aktivitám venovať:

Príprava dobrovoľníka: Pred začatím konkrétnej práce absolvuješ úvodné školenie s koordinátorom danej pozície o ktorú máš záujem. Koordinátor ti vysvetlí základné pravidlá , predstaví ti činnosti z ktorých si môžeš vybrať , zaškolí ťa v konkrétnej činnosti. Tiež absolvuješ úvodné stretnutie s hlavným koordinátorom dobrovoľníkov, alebo riaditeľom, ktorý ti predstaví aktivity ,  filozofiu a ciele organizácie a objasní ti, ako tvoja aktivita prispeje do mozaiky pomoci.

Benefity, ktoré ti ponúkame: Hlavným benefitom ktorý ti vieme ponúknuť je dobrý pocit z práce. Tvoja činnosť pomôže človeku, ktorý ju skutočne potrebuje. Spolupráca s nami ti ďalej ponúkne nadobudnutie nových zručností, rozvoj tvojej kreativity, šikovnosti, nadviazanie nových priateľských vzťahov vzájomné obohatenie sa a veľa ďalšieho. Tvoja práca ťa bude reprezentovať a pomôže rozvoju charitného diela. Samozrejme tiež s tebou počítame na spoločných akciách a teambuildingoch.

Požiadavky na dobrovoľníka: Pri výbere dobrovoľníka zohľadňujeme predchádzajúce skúsenosti s danou činnosťou, prípadne dobrovoľníctvom. Pre lepšie spoznanie sa, si pri vstupnom pohovore povieme o vzájomných očakávaniach.

Čo od teba očakávame: Dobrovoľník na pozíciu outdoorové aktivity nemusí mať špecifické znalosti alebo zručnosti. Očakávame od teba motiváciu klientov a kvalitný samotný výsledok skrášľovacieho procesu.

Chceš vedieť viac?