Kategória

Materiálna a potravinová pomoc

Ďakujeme darcom Prvopiatkových potravinových zbierok

Trnavská arcidiecézna charita už niekoľko mesiacov organizuje zbierky trvanlivých potravín v 22 […]

Ďakujeme farníkom z Galanty

V galantskom farskom kostole sv. Štefana kráľa prebiehala počas marcového prvopiatkového týždňa […]

Prijímanie šatstva

Milí naši darcovia, chceme Vás upozorniť, že šatstvo, ktoré chcete darovať na […]

Zbierka potravín

Vážení priatelia, chcem sa Vám prihovoriť a podeliť sa o svoje zážitky, […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

Ďakujeme za chlieb

Denné centrum Trnavskej arcidiecéznej charity v Trnave zabezpečuje základné životné potreby ľuďom, […]

Poďakovanie darcom

V Centre pomoci človeku v Trnave sme od začiatku roku 2015 do […]

Poďakovanie pravidelnému darcovi

S pomocou odštepného závodu Pečivární Sereď sa nám darí napĺňať plány a […]

Ďakujeme všetkým darcom potravín

Trnavská arcidiecézna charita sa od 10. do 15. novembra 2014 zapojila do […]

  • 1
  • 2