Centrá pre ľudí v núdzi

Centrum pomoci človeku Trnava
Centrum pomoci človeku Piešťany

O nás

Činnosť Centra pomoci človeku  vychádza z poslania Trnavskej arcidiecéznej charity. Služby centra sú určené všetkým, rodinám, jednotlivcom a komunitám pri prekonávaní rôznych nepriaznivých životných situácií s ohľadom na zachovanie ľudskej dôstojnosti a rozvoj osobnosti prijímateľa pomoci. Sme ochotní pomôcť všetkým, ktorí sa na nás s dôverou obrátia.

Čo ponúkame?

  • Poskytujeme poradenstvo občanom v nepriaznivej sociálnej situácii
  • Pomáhame pri riešení krízových situácií
  • Spolupracujeme s odborníkmi v oblasti psychológie a práva
  • Vykonávame opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
  • Poskytujeme stravu a šatstvo sociálne slabým
  • Sprostredkovávame pomoc

Náš zámer

  • Vytvárať kvalifikované poradenské vzťahy s klientmi
  • Sprevádzať klientov pri mobilizovaní a podpore ich vlastných síl
  • Pomáhať klientom pri dosahovaní vlastných životných cieľov
  • Vytvoriť kontaktné miesto pre tých, ktorí sú v situácii ohrozujúcej ich dôstojnosť, zdravie a život