Centrum pomoci človeku Piešťany

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu

Kontakt

Andreja Hlinku 41 (mapa)
921 01 Piešťany

Odborný garant centra
Mgr. Katarína Ábelová
Andreja Hlinku 41
921 01 Piešťany
+421 910 788 031
katarina.abelova@charitatt.sk
charita.piestany@charitatt.sk
Sociálny pracovník
Mgr. Pavla Kulíková
Andreja Hlinku 41
921 01 Piešťany
+421 910 788 031
charita.piestany@charitatt.sk
Sociálny pracovník
Simona Petrušová
Andreja Hlinku 41
921 01 Piešťany
+421 910 788 031
charita.piestany@charitatt.sk

Otváracie hodiny NSSDR CPČ Piešťany pre klientov:

Sociálne poradenstvo NSSDR

Pondelok: 8:00 – 12:00
Utorok:     8:00 – 12:00
Streda:      8:00 – 12:00

Nízkoprahový klub NSSDR

Pondelok: 13:00 – 16:00
Utorok:     13:00 – 16:00
Streda:      13:00 – 16:00

Sociálne poradenstvo, sociálna asistencia

Každý, kto sa ocitne v situácii, kedy si nevie alebo nemôže pomôcť sám, môže bezplatne využiť služby základného sociálneho poradenstva poskytované sociálnym pracovníkom poradne.  Najbežnejšie využívanými službami sociálneho poradcu je napr. pomoc pri hľadaní práce, napísaní životopisu, hľadaní lacného ubytovania, sprostredkovaní vyšetrenia u lekára, sprostredkovanie liečby závislostí, pomoc pri vybavovaní na úrade (rodného listu, OP, starobného dôchodku, invalidného dôchodku, náhradného výživného, žiadosti do Domova soc. služieb, komunikácia s exekútorom – splátkový kalendár).  Zamestnanci piešťanského Centra pomoci človeku chodievajú pomáhať s výdajom polievky do Centra svornosti. Polievku tam vydávajú počas zimných mesiacov vždy v stredu a sobotu v čase od 12. do 14. hodiny.

Výzva

Prosba o pomoc pri realizácii poskytovania sociálnych služieb

Ponúkame všetkým, ktorým nie sú ľahostajné osudy ľudí na okraji spoločnosti možnosť podieľať sa na pomoci pre našich klientov. Veľmi by sme ocenili hlavne pomoc vo forme venovania 2% z daní,  stravných lístkov, suchých potravín, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, kancelárskych potrieb a obnoseného – čistého šatstva. Centrum pomoci človeku je otvorené tiež  dobrovoľníkom a  študentom pre vykonávanie praxe.

Nízkoprahový klub pre deti a mládež

Pre všetky deti školského veku ponúkame priestor, kde môžu tráviť svoj voľný čas, porozprávať sa, počúvať hudbu, prečítať si knihu, zahrať spoločenské hry. Majú možnosť zapojiť sa do tvorivých dielní, remeselných dielní, či rôznych športových aktivít. Obľúbenými voľnočasovými aktivitami sú pong – pong, stolný futbal a mini biliard.

Ponúkame deťom a mladým dospievajúcim bezpečnú alternatívu ulice a príležitosť spoznávať nové využitia voľného času a iné hodnoty. Hra v kolektíve je výborným tréningom pre rozvíjanie komunikácie, učí riešeniu konfliktov, prispieva k osvojovaniu si vzorcov zvládania problémov a starostí, ktoré trápia v každom veku a v neposlednom rade deti nachádzajú radosť v priamom kontakte s rovesníkmi.
Deti a mládež k nám môžu chodiť pravidelne alebo len keď majú čas a chuť. Môžu u nás ostávať počas celých otváracích hodín alebo len chvíľu.