Centrum pomoci človeku Trnava

Centrum pomoci človeku Trnava
Hlavná 43
917 01 Trnava

Mária Altoffová Odborný garant centra
Mgr. Mária Altoffová
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 944 449
maria.altoffova@charitatt.sk
zakladná fotka Sociálna pracovníčka
Mgr. Michaela Peterková
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 944 449
michaela.peterkova@charitatt.sk
zakladná fotka Pracovníčka
Vladimíra Kloknerová
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 944 449
vladimira.kloknerova@charitatt.sk
zakladná fotka Sociálny poradca
Mgr. Peter Mlynský
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 944 449
peter.mlynsky@charitatt.sk

Nízkoprahové denné centrum

Otváracie hodiny

Pondelok 08:30 – 14:30
Utorok 08:30 – 15:30
Streda 08:30 – 14:30
Štvrtok 08:30 – 15:30
Piatok 08:30 – 12:30

V dennom centre slúžime ľuďom v rôznych formách krízy. Prichádzajú závislí, prepustení z výkonu trestu, pocestní, ľudia, ktorí stratili rodinu, zázemie, vzťahy, domov, prácu, sú bez dokladov, financií, zadlžení a bez možnosti nájsť si prácu vzhľadom na absenciu uvedených potrieb.

V centre rešpektujeme anonymitu a neskúmame príčinu príchodu. Snažíme sa zabezpečiť základné životné potreby a vytvoriť priestor pre načerpanie nových síl. Vzťah zamestnanca a človeka využívajúceho služby denného centra je neformálny a rovnocenný. Vytvorený priestor čaká na rozhodnutie konkrétneho človeka ku zmene, kedy nastáva čas pre spoluprácu v poradenstve.

Do Centra pomoci človeku v Trnave môžu prísť ľudia v núdzi každý pracovný deň v týždni medzi 9. a 10. hodinou na raňajky. Počas zimných mesiacov, od novembra do marca tu trikrát do týždňa, v pondelok, stredu a v piatok vydávame aj teplú polievku. Vo štvrtok prichádzajú do centra zástupcovia OZ Kroky a klientom tu vydávajú vlastnú teplú polievku.

Ľudia navštevujúci centrum sa starajú o čistotu a poriadok, zapájajú sa do renovácií charitných priestorov a do drobných ručných prác. Okrem každodenných činností centra sa zapájajú do siete pomoci v rámci farských charít prevozom a prenosom rôznych potrieb do domácnosti jednotlivcom, či rodinám v núdzi. Pomáhajú pri rôznych prezentačných aktivitách charity, ktorých snahou je diskutovať a zapojiť verejnosť do siete pomoci.

Distribúcia časopisov NOTABENE a CESTA

Registrácia a predaj časopisov

Pondelok 08:00 – 08:45 14:00 – 15:00
Streda 08:00 – 08:45 14:00 – 15:00
Piatok 08:00 – 08:45 14:00 – 15:00

Význam projektu

Predajcovia dostávajú možnosť získať dôstojný príjem, sebaúctu a zlepšiť tak kvalitu svojho života. Rozvíjajú si komunikačné zručnosti, prekonávajú sociálnu izoláciu a zvyšujú šance na vytvorenie zdravej sociálnej siete.

Nepodporujte falošných predajcov

  1. Preverte si preukaz predajcu, na ktorom je uvedené registračné číslo, fotka a predajné miesto.
  2. Kupujte časopisy označené číslom zhodným s registračným číslom uvedenom na preukaze predajcu.
  3. Neplaťte viac, ako je uvedené na časopise, pokiaľ sa tak sami nerozhodnete.
  4. Zoberte si svoj zaplatený časopis.
  5. Časopis po prečítaní darujte alebo znehodnoťte tak, aby sa nedal znova predať.
  6. Ak máte podozrenie, že predajca porušuje pravidlá predaja časopisu, prosíme o telefonické alebo osobné nahlásenie registračného čísla predajcu a miesta predaja.