Centrum pomoci človeku Trnava

Kontakt

Adresa

Centrum pomoci človeku Trnava
Hlavná 43
917 01 Trnava

Mgr. Zuzana Zaťková
odborná garantka
+421 948 944 449
zuzana.zatkova@charitatt.sk

Mgr. Mária Altoffová
sociálna pracovníčka
+421 948 09 10 11
maria.altoffova@charitatt.sk

Mgr. Soňa Pobiecka
sociálna pracovníčka
+421 948 09 10 11
sona.pobiecka@charitatt.sk

Bc. Peter Mlynský
sociálny poradca
+421 948 09 10 11
peter.mlynsky@charitatt.sk

Vladimíra Kloknerová
pracovník
+421 948 944 449
vladimira.kloknerova@charitatt.sk

Nízkoprahové denné centrum

Otváracie hodiny

pondelok: 8:30 – 14:30
utorok: 8:30 – 15:30
streda: 8:30 – 14:30
štvrtok: 8:30 – 15:30
piatok: 8:30 – 12:30

V dennom centre slúžime ľuďom v rôznych formách krízy. Prichádzajú závislí, prepustení z výkonu trestu, pocestní, ľudia, ktorí stratili rodinu, zázemie, vzťahy, domov, prácu, sú bez dokladov, financií, zadlžení a bez možnosti nájsť si prácu vzhľadom na absenciu uvedených potrieb.

V centre rešpektujeme anonymitu a neskúmame príčinu príchodu. Snažíme sa zabezpečiť základné životné potreby a vytvoriť priestor pre načerpanie nových síl. Vzťah zamestnanca a človeka využívajúceho služby denného centra je neformálny a rovnocenný. Vytvorený priestor čaká na rozhodnutie konkrétneho človeka ku zmene, kedy nastáva čas pre spoluprácu v poradenstve.

Do Centra pomoci človeku v Trnave môžu prísť ľudia v núdzi každý pracovný deň v týždni medzi 9. a 10. hodinou na raňajky. Počas zimných mesiacov, od novembra do marca tu trikrát do týždňa, v pondelok, stredu a v piatok vydávame aj teplú polievku. Vo štvrtok prichádzajú do centra zástupcovia OZ Kroky a klientom tu vydávajú vlastnú teplú polievku.

Ľudia navštevujúci centrum sa starajú o čistotu a poriadok, zapájajú sa do renovácií charitných priestorov a do drobných ručných prác. Okrem každodenných činností centra sa zapájajú do siete pomoci v rámci farských charít prevozom a prenosom rôznych potrieb do domácnosti jednotlivcom, či rodinám v núdzi. Pomáhajú pri rôznych prezentačných aktivitách charity, ktorých snahou je diskutovať a zapojiť verejnosť do siete pomoci.

Špecializované poradenstvo

Otváracie hodiny

8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Pondelok Objednaní klienti Objednaní klienti
Utorok Otvorené Otvorené
Streda Objednaní klienti Objednaní klienti
Štvrtok Otvorené  Otvorené
Piatok Objednaní klienti Objednaní klienti

V prípade záujmu dohodnúť si termín na sociálne poradenstvo nás kontaktujte na t.č.: 0948 09 10 11
Ak máte záujem o viac informácií o špecializovanom poradenstve, kliknite sem

Sme tu pre Vás:

 • Ak žijete na ulici
 • Ak ste rodina ohrozená chudobou
 • Ak ste v ohrození zdravia a života
 • Ak ste kvôli nízkym príjmom odkázaní na pomoc iných

Ak potrebujete poradiť:

 • pri zvládaní nepriaznivej životnej situácii (strata zamestnania, blízkej osoby, bývania)
 • pri hľadaní zamestnania
 • pri hľadaní ubytovania
 • pri vybavení dokladov a kontakte s úradmi (náhradné výživné, žiadosť do Domova soc. služieb, komunikácia s exekútorom,…)
 • pri sprostredkovaní odbornej pomoci – zdravotnej, psychologickej, právnej…
 • pri riešení rodinných a vzťahových problémov
 • pri riešení finančných problémov

Distribúcia časopisov NOTABENE a CESTA

Registrácia a predaj časopisov

pondelok, streda, piatok: 08:00 – 08:45 a 14:00 – 15:00

Význam projektu

Predajcovia dostávajú možnosť získať dôstojný príjem, sebaúctu a zlepšiť tak kvalitu svojho života. Rozvíjajú si komunikačné zručnosti, prekonávajú sociálnu izoláciu a zvyšujú šance na vytvorenie zdravej sociálnej siete.

Nepodporujte falošných predajcov

 1. Preverte si preukaz predajcu, na ktorom je uvedené registračné číslo, fotka a predajné miesto.
 2. Kupujte časopisy označené číslom zhodným s registračným číslom uvedenom na preukaze predajcu.
 3. Neplaťte viac, ako je uvedené na časopise, pokiaľ sa tak sami nerozhodnete.
 4. Zoberte si svoj zaplatený časopis.
 5. Časopis po prečítaní darujte alebo znehodnoťte tak, aby sa nedal znova predať.
 6. Ak máte podozrenie, že predajca porušuje pravidlá predaja časopisu, prosíme o telefonické alebo osobné nahlásenie registračného čísla predajcu a miesta predaja.

Galéria