Aktuality

Čo máme nové?

Hľadáme odborného pracovníka NSSDR do CPČ Piešťany

pridal: admin | dátum: 22. júna 2022 | kategória: Centrum pomoci človeku Piešťany

Chceš pracovať pre charitu? Pošli nám životopis a pridaj sa do tímu zamestnancov Centra pomoci človeku Piešťany. Hľadáme odborného pracovníka nízkoprahovej sociálne služby pre deti a rodinu.

Viac info: Oznam výberového konania – NSSDR Piešťany

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 13. júla 2022.
Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Viac informácií o Centre pomoci človeku Piešťany

Katarína Pažítková Rozvoj sociálnych služieb
Mgr. Katarína Pažítková, MBA
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 367 081
katarina.pazitkova@charitatt.sk