Aktuality

Čo máme nové?

Radíme vám: Ako vybaviť odkázanosť na opatrovateľskú službu

pridal: Darina Kvetanová | dátum: 5. decembra 2019 | kategória: Opatrovateľská služba

Potrebujete vy alebo váš rodinný príslušník opatrovateľku? Pred tým, ako vám ju jeden z poskytovateľov pridelí, odporúčame vám vybaviť si odkázanosť na túto sociálnu službu.

Na úvod dôležitá informácia: opatrovateľskú službu nehradí poisťovňa, a tak musí niesť náklady človek, ktorý opatrovateľa potrebuje, respektíve jeho rodina. Pokiaľ však má doklad o tom, že je na takúto pomoc odkázaný, významnú časť sumy za neho zaplatí obec alebo mesto, kde žije.

Rozdiel je v cene
Žiadateľ s odkázanosťou zaplatí za hodinu opatrovateľskej služby od 2,50 eura do 5 eur a za donášku stravy 1 euro. Bez odkázanosti stojí hodina opatrovateľskej služby 7 eur a donáška stravy 1,50 eura.

Ďalšie výhody
Žiadateľ s odkázanosťou na opatrovateľskú službu dostane opatrovateľku rýchlejšie ako človek bez odkázanosti. Štát podporuje opatrovateľskú službu prostredníctvom projektov, mnohé opatrovateľky sú zamestnané práve cez projekt. Jednou z hlavných podmienok je, že takto zamestnané opatrovateľky sa môžu starať len o ľudí so schválenou odkázanosťou na službu.

Ako a kde odkázanosť vybaviť
Záleží na tom, či ide o žiadateľa z Trnavy alebo okolitých obcí. Všetky žiadosti sú dostupné na webových stránkach Trnavskej arcidiecéznej charity, pre Trnavčanov na webe Strediska sociálnej starostlivosti (V. Clementisa 51, Trnava), pre ľudí z okolia Trnavy na webe Spoločného obecného úradu, (Kollárova 8, Trnava). Tlačivá si môžu žiadatelia prevziať aj osobne na uvedených adresách. Stáva sa, že obec vydáva odkázanosť na sociálnu službu sama, takto to funguje napríklad v Smoleniciach. Preto odporúčame, aby sa žiadatelia obrátili najskôr na obecný alebo mestský úrad, kde ich usmernia. Každé mesto alebo obecný úrad môže mať vizuálne iný druh tlačiva a môže vyžadovať aj iný počet dokumentov.

Trnavčania
Občan mesta Trnava si vybaví odkázanosť v Stredisku sociálnej starostlivosti (p. Zišková, tel. 033/323 66 12). Potrebuje: žiadosť na posúdenie odkázanosti na domácu opatrovateľskú službu, lekársky nález a potvrdenie o bezinfekčnosti. Žiadosť si vypíše žiadateľ sám, posledné dve tlačivá vypíše a potvrdí ošetrujúci lekár žiadateľa. Všetky tri vyplnené a podpísané tlačivá odovzdáva žiadateľ v Stredisku sociálnej starostlivosti u pani Ziškovej.

Okolie Trnavy
Žiadatelia z okolitých obcí si vybavia odkázanosť na Spoločnom obecnom úrade (p. Gavenčiaková, tel.č. 033/55 64 710. Potrebovať budú dve tlačivá: žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosť na sociálnu službu. Vyjadrenie lekára môže byť nahradené kópiou prepúšťacej správy z nemocnice, ktorá nie je staršia ako 6 mesiacov.

Ako ďalej
Keď žiadateľ o sociálnu službu odovzdá tlačivá na príslušnom úrade, telefonicky ho bude kontaktovať sociálny pracovník a dohodne si s ním stretnutie v domácnosti klienta. Vypracuje sociálny a zdravotný posudok aj konečné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu. Dokument podpíše primátor, respektíve starosta. Vybavenie odkázanosti trvá približne 2-3 týždne.