Aktuality

Čo máme nové?

Hľadáme sociálneho pracovníka do Zariadenia pre seniorov

pridal: admin | dátum: 30. júla 2021 | kategória: Dom pokojnej staroby

Hľadáme sociálneho pracovníka do Zariadenia pre seniorov – Dom pokojnej staroby Cífer.

Dátum nástupu: ihneď alebo podľa dohody

Ponúkaná mzda: 890,- € brutto

Náplň práce
Sociálny pracovník v Zariadení pre seniorov Dom pokojnej staroby Cífer: poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách prostredníctvom sociálnej práce a to najmä pri:

 • adaptácii klienta pri nástupe do zariadenia,
 • poskytovaní sociálneho poradenstva s prihliadnutím na individuálne potreby klienta,
 • zabezpečovaní osobných záležitostí klienta v styku s orgánmi verejnej správy a rodinou,
 • plánuje poskytovanie sociálnej služby v DPS Cífer podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby,
 • vedie písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby,
 • hodnotí priebeh poskytovania sociálnej služby za účasti prijímateľa sociálnej služby
 • poskytuje sociálne poradenstvo zamerané na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii a základné informácie o možnostiach a spôsobe riešenia vzniknutého problému,
 • vedie evidenciu klientov a poskytnutých služieb,
 • zabezpečuje sociálnu rehabilitáciu klientov DPS Cífer,
 • kreatívnej navrhuje aktivity na udržanie fyzických a mentálnych schopností klientov DPS.

Pracovné miesto vhodné aj pre
absolventa

Ponúkané výhody

 • Možnosť pružného pracovného času.
 • Možnosť realizácie vlastných nápadov pri práci s klientmi.
 • Pravidelné vzdelávanie a supervízie.
Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca

Dĺžka praxe
bez požiadavky na odbornú prax

Zručnosti, schopnosti, všeobecné spôsobilosti:

 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • organizovanie a plánovanie práce
 • tímová práca
 • tvorivosť (kreativita)

Počítačové znalosti:

 • Internet – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
Ďalšie požiadavky:

Osobnostné predpoklady

 • empatia
 • komunikatívnosť
 • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 • praktické myslenie

Viac informácií o výberovom konaní.

Žiadosti spolu so životopisom prosíme zasielať na mailovú adresu:

Soňa Sedláková Vedúca domu pokojnej staroby
Ing. Soňa Sedláková
Ľudovíta Pavetitša 17
919 43 Cífer
033 55 52 404
0911 782 134
sona.sedlakova@charitatt.sk