Práca u nás

Hľadáme nového kolegu

Hľadáme personalistu

pridal: admin | dátum: 21. augusta 2022 | kategória: Pracovné ponuky

Dátum nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer na dobu určitú, 1 rok, s možnosťou predĺženia
Ponúkaná mzda: 1100,- € brutto

Náplň práce:

 • Buduje kultúru organizácie
 • Aktívne spolupracuje s vedúcimi stredísk, riadi a zabezpečuje výberové procesy nových zamestnancov
 • Zabezpečuje personálnu agendu súvisiacu so vznikom, zmenou a skončením pracovného pomeru
 • Koordinuje adaptačný proces zverených zamestnancov
 • Vedie, eviduje a archivuje osobné spisy zamestnancov
 • Sleduje legislatívne zmeny a interné predpisy a zabezpečuje ich aplikáciu a dodržiavanie v praxi
 • Koordinuje interné a externé školenia a supervízie zamestnancov
 • Koordinuje hodnotenie zamestnancov organizácie
 • Organizuje teambuildingové akcie
 • Pripravuje podklady pre spracovanie miezd (dochádzkový systém)
 • Vedie a zodpovedá za evidenciu pridelených predmetov zamestnancom
 • Vykonáva administratívne a asistenčné práce podľa pokynov nadriadeného

Ďalšie požiadavky (prax):

 • Prax v oblasti personalistiky min. 2 roky
 • Skúsenosti v oblasti archivácie – vítané
 • Skúsenosti s tvorbou interných smerníc a dokumentov – vítané

Viac informácií o ponuke

Na účasť v osobnom výberovom konaní budú pozvaní iba vybraní uchádzači, ďakujeme, že rešpektujete toto rozhodnutie.

Ak Vás ponuka zaujala pošlite nám životopis.

Katarína Pažítková Zástupca riaditeľa
Mgr. Katarína Pažítková, MBA
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 367 081
katarina.pazitkova@charitatt.sk