Práca u nás

Hľadáme nového kolegu

Náš tím v Piešťanoch hľadá nového kolegu

pridal: admin | dátum: 4. februára 2022 | kategória: Centrum pomoci človeku Piešťany

Chceš pracovať pre charitu? Pošli nám životopis a pridaj sa do tím zamestnancov Centra pomoci človeku Piešťany. Hľadáme odborného pracovníka nízkoprahovej sociálne služby pre deti a rodinu.

Viac info: Oznam výberového konania – NSSDR Piešťany

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 16. februára 2022. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Viac informácií o Centre pomoci človeku Piešťany

Katarína Pažítková Rozvoj sociálnych služieb
Mgr. Katarína Pažítková, MBA
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 367 081
katarina.pazitkova@charitatt.sk