Aktuality

Čo máme nové?

Projektový manažér

pridal: admin | dátum: 15. novembra 2022 | kategória: Pracovné ponuky

Hľadáme kolegu s praxou pri vyhľadávaní zdrojov financovania. Ponúkame možnosť rastu finančného ohodnotenia pri úspešnom získavaní zdrojov financovania.

Dátum nástupu: ihneď alebo podľa dohody
Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer
Ponúkaná mzda: 1150,- € brutto, pri úspešnom písaní projektov odmeny

Pracovná náplň

 • Vyhľadávanie možností financovania služieb, projektov a činností Trnavskej arcidiecéznej charity
 • Príprava podkladov pre podávanie žiadostí o dotácie, granty, nenávratné finančné príspevky (NFP)
 • Príprava podkladov pre riadiaci orgán (RO)
 • Poskytovaní súčinnosti RO pri riešení žiadostí o poskytnutie informácií
 • Realizácia prijímania a registrácie žiadostí o dotácie, granty, NFP, administratívneho overovania, odborného hodnotenia a výberu žiadostí o NFP a s tým súvisiacich administratívnych úkonov
 • Dohľad a kontrola nad získanými dotáciami, grantmi, NFP a ich implementáciou
 • Činnosti spojené so zúčtovaním získaných dotácií, grantov, NFP
 • Zabezpečovanie publicity projektov
 • Príprava podkladov pre zasielanie monitorovacích správ

Ponúkané výhody

 • Práca v stabilnej organizácii so zmysluplnou činnosťou
 • Nárast finančného ohodnotenia pri úspešnom získavaní zdrojov financovania
 • Pružný pracovný čas
 • Pravidelné vzdelávanie, teambuilding

Pracovný čas: od 7:30 do 16:00

Požadované vzdelanie

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Zručnosti, schopnosti

 • analyzovanie a riešenie problémov
 • organizovanie a plánovanie práce
 • tvorivosť (kreativita)
 • samostatnosť
 • analytické myslenie
 • iniciatívnosť
 • precíznosť (presnosť)
 • pozornosť

Znalosť cudzích jazikov

Počítačové znalosti

 • Internet – pokročilá
 • Microsoft Excel – vysoká
 • Microsoft Word – pokročilá
 • Microsoft Outlook – pokročilá

Na účasť v osobnom výberovom konaní budú pozvaní iba vybraní uchádzači, ďakujeme, že rešpektujete toto rozhodnutie.

Ak Vás ponuka zaujala pošlite nám životopis.

Katarína Pažítková Rozvoj sociálnych služieb
Mgr. Katarína Pažítková, MBA
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 367 081
katarina.pazitkova@charitatt.sk