Práca u nás

Hľadáme nového kolegu

Sociálny pracovník – DPS Cífer

dátum: 17. októbra 2022 | kategória: Dom pokojnej staroby

Dátum nástupu: ihneď 2022
Ponúkaná mzda: 1000,- € brutto / Možnosť navýšenia mzdy po preukázaní skúseností.

Náplň (druh) práce
Sociálny pracovník v Zariadení pre seniorov Dom pokojnej staroby Cífer, poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách prostredníctvom sociálnej práce a to najmä pri implementácii a validácii štandardov kvality sociálnych služieb a ďalej pri:

 • adaptácii klienta pri nástupe do zariadenia,
 • poskytovaní sociálneho poradenstva s prihliadnutím na individuálne potreby klienta,
 • zabezpečovaní osobných záležitostí klienta v styku s orgánmi verejnej správy a rodinou,
 • plánuje poskytovanie sociálnej služby v DPS Cífer podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby,
 • vedie písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby,
 • hodnotí priebeh poskytovania sociálnej služby za účasti prijímateľa sociálnej služby
 • poskytuje sociálne poradenstvo zamerané na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii a základné informácie o možnostiach a spôsobe riešenia vzniknutého problému,
 • vedie evidenciu klientov a poskytnutých služieb,
 • zabezpečuje sociálnu rehabilitáciu klientov DPS Cífer
 • kreatívnej navrhuje aktivity na udržanie fyzických a mentálnych schopností klientov DPS.

Ďalšie požiadavky (prax):

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca
 • Internet – Pokročilý
 • Microsoft Word – Pokročilý
 • Microsoft Excel – Pokročilý
 • VP skupiny B

Osobnostné predpoklady

 • empatia
 • komunikatívnosť
 • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 • praktické myslenie

Viac info o službe

Na účasť v osobnom výberovom konaní budú pozvaní iba vybraní uchádzači, ďakujeme, že rešpektujete toto rozhodnutie.

Ak Vás ponuka zaujala pošlite nám životopis.

Katarína Pažítková Zástupca riaditeľa
Mgr. Katarína Pažítková, MBA
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 367 081
katarina.pazitkova@charitatt.sk