Práca u nás

Hľadáme nového kolegu

Ekonóm/ka

pridal: admin | dátum: 14. augusta 2023 | kategória: Pracovné ponuky

Hľadáme organizačne zdatnú, pozitívne naladenú osobu so zmyslom pre poriadok a zodpovednosť. Veľmi dôležitá je pre nás vaša bezúhonnosť, spoľahlivosť a stotožnenie sa s poslaním našej organizácie.

Dátum nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer
Ponúkaná mzda: 1500 € brutto, v závislosti od skúsenosti uchádzača

Pracovná náplň

 • Vedie ekonomický chod celej organizácie
 • Vypracováva finančné plány, rozpočty a rozbory a iniciatívne navrhuje opatrenia na riešenie finančnej situácie
 • Pripravuje rozpočet TADCH a sleduje jeho plnenie
 • Spolupracuje pri tvorbe projektov a vypracováva k ním finančné podklady, prehľady a analýzy
 • Sleduje čerpanie jednotlivých položiek rozpočtov projektov a v prípade potreby navrhuje zmeny a presuny v rámci rozpočtových položiek
 • V súčinnosti s vedením a projektovými manažérmi posudzuje a kontroluje oprávnenosť plánovaných aj zrealizovaných výdavkov v súlade so stanovenými finančnými pravidlami projektov, dotácií a grantov
 • V súčinnosti s manažérmi projektov zabezpečuje agendu verejného obstarávania
 • Aktívne spolupracuje s externou účtovnou firmou pri predaudite, audite a účtovnej závierke organizácie
 • Riadi bezhotovostný platobný styk
 • Pracuje s hotovosťou
 • Riadi tím sekretariátu organizácie

Zamestnanecké výhody, benefity

 • práca v zmysluplnej organizácii
 • dohoda o pracovnej dobe
 • pravidelné vzdelávanie

Ostatné požiadavky

 • vysokoškolské II. stupňa – ekonomika
 • Microsoft Excel – Pokročilý
 • Microsoft Word – Pokročilý
 • Vodičský preukaz – B
 • OMEGA – Expert
 • Prax v ekonomickej oblasti, finančného plánovania a tvorby rozpočtov. Skúsenosti v oblasti zúčtovani
 • Počet rokov praxe – 5

Na účasť v osobnom výberovom konaní budú pozvaní iba vybraní uchádzači, ďakujeme, že rešpektujete toto rozhodnutie.

Ak Vás ponuka zaujala pošlite nám životopis.

Katarína Pažítková Zástupca riaditeľa
Mgr. Katarína Pažítková, MBA
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 367 081
katarina.pazitkova@charitatt.sk

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. Zaslané životopisy sa nevracajú a budú skartované.