Práca u nás

Hľadáme nového kolegu

Hľadáme sociálneho pracovníka

pridal: admin | dátum: 2. mája 2023 | kategória: Nábytková banka

Sociálny pracovník bude pracovať v teréne, v kancelárii aj v pracovnej dielni v novovznikajúcom projekte Nábytkovej banky Trnavskej arcidiecéznej charity.

Dátum nástupu: 1. jún 2023
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Ponúkaná mzda: 1000,- €

Náplň práce

 • vyhľadávanie klientov pre zapojenie sa do pracovnej terapie v novovznikajúcom projekte Nábytkovej banky – repas starého nábytku.
 • poskytovanie sprievodných činností pri pracovnej terapii realizovanej v pracovnej dielni s cieľom stabilizovať životnú situáciu človeka v núdzi, podpora rozvoja kompetencií potrebných pre návrat do väčšinovej spoločnosti a na pracovný trh.
 • motivácia ľudí v núdzi k účasti na pracovnej terapii,
 • podpora klienta pri pracovnej terapii,
 • vyhľadávanie osôb žijúcich v núdzi, ich kontaktovanie, poskytovanie informácií o možnostiach riešenia problémov,
 • preventívne aktivity zamerané na zvyšovanie schopností, zručností a kompetencií klientov,
 • poskytovanie sociálneho poradenstva,
 • poskytovanie informácií o sociálnych službách určených na riešenie nepriaznivej situácie,
 • sprievod k lekárovi, na úrady, do ďalších inštitúcií,
 • intenzívna spolupráca s kolegom, psychológom

Požiadavky na zamestnanca

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca
 • Microsoft Word – Pokročilý
 • Microsoft Excel – Pokročilý
 • modičský preukaz – B
 • motivácia pracovať s ľuďmi v núdzi s rešpektovaním jedinečnosti každého človeka
Katarína Pažítková Zástupkyňa riaditeľa
Mgr. Katarína Pažítková, MBA
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 367 081
katarina.pazitkova@charitatt.sk

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. Zaslané životopisy sa nevracajú a budú skartované.