Práca u nás

Hľadáme nového kolegu

Psychológ

pridal: Igor Strýček | dátum: 23. augusta 2023 | kategória: Novinky

Trnavská arcidiecézna charita rozširuje svoju činnosť v sociálnej oblasti v pracovnej terapii realizovanej v pracovnej dielni s cieľom stabilizovať životnú situáciu človeka v núdzi, podpora rozvoja kompetencií potrebných pre návrat do väčšinovej spoločnosti a na pracovný trh prostredníctvom projektu Nábytkovej dielne. Ide o náročnú, no veľmi motivujúcu činnosť. Psychológ vidí výsledky spolupráce s klientom. Podáva mu pomocnú ruku a posúva ho vpred v neľahkých životných situáciách.

Psychológ bude pracovať v teréne, v kancelárii aj v pracovnej dielni v novovznikajúcom projekte Nábytkovej banky Trnavskej arcidiecéznej charity.

Dátum nástupu: 1. 9. 2023
Druh pracovného pomeru: Pracovný pomer na neurčitý čas
Ponúkaná mzda: 1200 € brutto

Pracovná náplň
Intenzívna spolupráca so sociálnymi pracovníkmi pri vyhľadávaní klientov s cieľom ich zapojenia do pracovnej terapie v novovznikajúcom projekte Nábytkovej banky – repas starého nábytku a ich následné zaradenie do dlhodobejšieho procesu psychologického poradenstva s cieľom osobného rastu a rozvoja osobnosti.
Psychologické intervencie budú zamerané na:

 • rozvoj osobnosti,
 • zvyšovanie sebavedomia, sebapoznania a odhaľovania jadra problémov spúšťajúcich bezdomovectvo,
 • pracovné psychologické poradenstvo,
 • poskytovanie sprievodných činností pri pracovnej terapii realizovanej v pracovnej dielni s cieľom stabilizovať životnú situáciu človeka v núdzi, podpora rozvoja kompetencií potrebných pre návrat do väčšinovej spoločnosti a na pracovný trh

Najčastejšie sprievodné činnosti

 • motivácia ľudí v núdzi k účasti na pracovnej terapii,
 • podpora klienta pri pracovnej terapii,
 • preventívne aktivity zamerané na zvyšovanie schopností, zručností a kompetencií klientov.

Ostatné požiadavky

 • Analyzovanie a riešenie problémov
 • Motivovanie ľudí
 • Samostatnosť
 • Vedenie ľudí
 • Empatia
 • Komunikatívnosť
 • Internet
 • MS Word
 • MS Excel
 • MS Outlook
 • VP skupiny B
 • Prax s prácou s ľuďmi v krízových situáciách

Na účasť v osobnom výberovom konaní budú pozvaní iba vybraní uchádzači, ďakujeme, že rešpektujete toto rozhodnutie.

Ak Vás ponuka zaujala pošlite nám životopis.

Katarína Pažítková Zástupkyňa riaditeľa
Mgr. Katarína Pažítková, MBA
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 367 081
katarina.pazitkova@charitatt.sk

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. Zaslané životopisy sa nevracajú a budú skartované.