Kategória

Komunitné centrum Špitálik

Otvorenie kaviarničky

Pracovná dielňa sv. Heleny

Trnavská arcidiecézna charita vo štvrtok 3. marca 2016 dopoludnia slávnostne otvorila Pracovnú […]

Sadenie byliniek

Už budúci týždeň v charinej dielni s. Heleny začneme s výsadbou byliniek. […]

Dielňa sv. Heleny

Prípravy na otvorenie dielne sv. Heleny pri Trnavskej arcidiecéznej charite v Trnave […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40