Projekty

Komunitné centrum Špitálik

Špitálik je miesto pre stretnutie, stíšenie sa a oddych. Priesto pre tvorivé diskusie, obohacujúcu komunikáciu, pokojné čítanie či získanie zaujímavých zručností. Špitálik tvoria ľudia pre ľudí. Stojí na dobrovoľníkoch a ich ochote potešiť povzbudiť a obohatiť našich návštevníkov.

Za týmto projektom stojí skupina dobrovoľníkov Trnavskej arcidiecéznej charity. Je to otvorená komunita ľudí, ktorí sú ochotní sa podeliť sa o svoje dary, talenty tvorivosť, čas a schopnosti. Vytvárajú miesto, v ktorom pocíti prijatie každý návštevník či ďalší dobrovoľník.

Komunitné centrum Špitálik tvoria štyri oblasti aktivít, ktoré sú prepojené v jeden celok.

Široký dobrovoľnícky program

Zastrešuje všetkých ľudí, ktorí majú túžbu deliť sa o “svoje bohatstvo” (čas úsmev, talenty, lásku) s tými, ktorým niečo chýba. Dobrovoľnícky program poskytuje dostatočný priestor na realizáciu rôznych dobrovoľníckých aktvít.

Tvorivá dielnička

Miesto, kde sa zo starého rodí niečo nové. recyklovaním textílií, plastov či kartónov vytvárame hand-made výrobky, ktorými odbarovávame našich dobrodincov i podporovateľov.

Charitná záhradka

Nám dáva možnosť skrášliť srdce mesta, nech je čisté a zelené. Záhradka je miesto, kde sa chceme spoločne učiť starať o zeleň a kvety, či dopestovať zeleninu a ovocie. Vychováva v nás úctu k pôde a všetkému, čo nám dáva zem.

Komunitná kaviarnička

Okrem kávy a čaju Vám ponúkame priateľské posedenie. robíme všetko preto, aby ste sa u nás dobre cítili. Záleží nám na tom, aby ste si mohli posedieť v príjemnom prostredí plnom zelene a kvetov, medzi ľuďmi, ktorí sa už teraz na Vás tešia.

Ponúkame Vám…

  • dobrú kávičku, chladené nápoje, niečo drobné pod zub
  • detský kútik pre najmenších
  • stôl na ktorom môžte zjesť svoje vlastné jedlo
  • dojčenský kútik, kde môžete nakŕmiť a prebaliť svoje dieťatko
  • nenapodobiteľné prostredie plné ochotných dobrovoľníkov
  • priestor pre Vaše aktivity (koncertík, workshop, diskusiu)
  • priestor pre spomalenie a oddych
Juraj juríček Koordinátor dobrovoľníckeho programu
Juraj Juríček
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 887 486
dobrovolnictvo@charitatt.sk