Aktuality

Čo máme nové?

POČÍTAČE PRE TRNAVSKÚ ARCIDIECÉZNU CHARITU

pridal: Igor Strýček | dátum: 29. mája 2024 | kategória: Špecializované sociálne poradenstvo

Do Centra pomoci človeku v Piešťanoch pribudlo nové technické vybavenie. Vďaka Úradu pre verejné obstarávanie sa zamestnancom zvýši pracovný komfort pri práci s počítačmi.

Úrad pre verejné obstarávanie poskytol prebytočný vyradený majetok – počítače All in One Lenovo Trnavskej arcidiecéznej charite. Riaditeľ Miroslav Dzurech ich v počte 8 kusov prebral na základe darovacej zmluvy. Úrad pre verejné obstarávanie poskytol k počítačom aj príslušenstvo – myšky a klávesnice.

Počítače boli prerozdelené medzi pracovníkov Nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu, ako aj do poradne Špecializovaného sociálneho poradenstva v Piešťanoch. Obe služby prebiehajú pod jednou strechou.

„Počítače nám v porovnaní s tými, ktoré sme doteraz používali, výrazne uľahčia prácu, ušetria priestor a čas. V súvislosti s modernizáciou sietí, ktorá na charite prebieha, sme vďaka počítačom dosiahli štandard, ktorý nám poskytne viac priestoru na aktivity s klientmi centra. Zjednotenie techniky používanej v centre tiež odbúra technické prekážky, ktorým sme nezriedka čelili,“ hovorí Dominika Ľuptáková, vedúca pracovníčka služby ŠSP.