Špecializované sociálne poradenstvo

Poradňa Trnava

Ambulantná a terénna forma

Kontakt

Soňa Pobiecka Zodpovedná zástupkyňa
Mgr. Soňa Pobiecka
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 091 011
sona.pobiecka@charitatt.sk
zakladná fotka Poradkyňa
Mgr. Simona Nováková
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 091 011
simona.novakova@charitatt.sk
Pondelok 08:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Utorok 08:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Streda 08:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Štvrtok 08:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Piatok Nestránkový deň

Poradňa Piešťany

Ambulantná a terénna forma

Kontakt

zakladná fotka Poradkyňa
Ing. Daniela Patková, PhD.
Andreja Hlinku 41
921 01 Trnava
+421 948 590 475
daniela.patkova@charitatt.sk
Pondelok 09:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Utorok 09:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Streda 09:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Štvrtok 09:00 – 12:00 13:00 – 15:00 – objednaní klienti
Piatok 09:00 – 12:00 – objednaní klienti Administratíva

Trnavská arcidiecézna charita vykonáva špecializované sociálne poradenstvo na základe udelenej akreditácie Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Špecializované sociálne poradenstvo poskytujeme ambulantnou a terénnou formou, bezplatne.

V rámci špecializovaného sociálneho poradenstva sa zameriavame na zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a následne poskytujeme konkrétnu odbornú pomoc.

Špecializujeme sa na skupiny osôb a rodín:

  • Ľudia bez domova a osoby a rodiny bez stáleho trvalého bydliska
  • Osoby a rodiny v hmotnej núdzi, v nepriaznivej situácii, ktorým hrozí strata trvalého bývania, bezdomovectvo.

Kedy a kto sa na nás môže obrátiť?

  • V prípade, že ste jednotlivec alebo rodina a ocitli ste sa v situácii, kedy je ohrozené vaše trvalé bývanie, bývate v neistých podmienkach alebo ste svoje bývanie stratili, vyhľadajte naše služby špecializovaného sociálneho poradenstva. Spoločne sa pokúsime túto ťažkú situáciu riešiť.
  • V prípade, že viete o niekom, kto takúto našu pomoc potrebuje, dajte mu o nás vedieť, prípadne kontaktujte priamo nás. Spoločne sa pokúsime hľadať riešenie.

Ako pracujeme?

V poradenskej práci sprevádzame klienta, povzbudzujeme ho, vytvárame pre neho priestor, aby sa mohol vyrozprávať, zbaviť nahromadených pocitov neistoty, napätia, strachu, úzkosti, umožňujeme mu hovoriť o ťažkostiach a problémov bez obáv z ignorovania a nepochopenia.

Poskytujeme informácie o možnostiach riešenia problémov, spoločne s klientom hľadáme najvhodnejšie riešenie ťažkých životných situácií, motivujeme k životným zmenám, sprostredkúvame ďalšiu odbornú pomoc. Pomáhame pri vypisovaní žiadostí, v komunikácií s ďalšími inštitúciami. Sme s klientmi pri pádoch i úspechoch, spoločne analyzujeme dôvody neúspechu a kroky, ktoré je potrebné realizovať pre zlepšenie situácie, aj pre zotrvanie zlepšenia.

V poradenskom procese vedieme klientov k objavovaniu chápania problémovej situácie, rozvíjame klientov potenciál, poskytujeme pomoc a oporu s cieľom riešiť nepriaznivú situáciu tak, aby sa klient stal v budúcnosti nezávislým a samostatným.