Špecializované sociálne poradenstvo

Trnavská arcidiecézna charita vykonáva špecializované sociálne poradenstvo na základe udelenej akreditácie Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Špecializované sociálne poradenstvo poskytujeme ambulantnou a terénnou formou, bezplatne.

V rámci špecializovaného sociálneho poradenstva sa zameriavame na zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a následne poskytujeme konkrétnu odbornú pomoc.

Špecializujeme sa na skupiny osôb a rodín:

  • Ľudia bez domova a osoby a rodiny bez stáleho trvalého bydliska
  • Osoby a rodiny v hmotnej núdzi, v nepriaznivej situácii, ktorým hrozí strata trvalého bývania, bezdomovectvo.

Kedy a kto sa na nás môže obrátiť?

  • V prípade, že ste jednotlivec alebo rodina a ocitli ste sa v situácii, kedy je ohrozené vaše trvalé bývanie, bývate v neistých podmienkach alebo ste svoje bývanie stratili, vyhľadajte naše služby špecializovaného sociálneho poradenstva. Spoločne sa pokúsime túto ťažkú situáciu riešiť.
  • V prípade, že viete o niekom, kto takúto našu pomoc potrebuje, dajte mu o nás vedieť, prípadne kontaktujte priamo nás. Spoločne sa pokúsime hľadať riešenie.

Ako pracujeme?

V poradenskej práci sprevádzame klienta, povzbudzujeme ho, vytvárame pre neho priestor, aby sa mohol vyrozprávať, zbaviť nahromadených pocitov neistoty, napätia, strachu, úzkosti, umožňujeme mu hovoriť o ťažkostiach a problémov bez obáv z ignorovania a nepochopenia.

Poskytujeme informácie o možnostiach riešenia problémov, spoločne s klientom hľadáme najvhodnejšie riešenie ťažkých životných situácií, motivujeme k životným zmenám, sprostredkúvame ďalšiu odbornú pomoc. Pomáhame pri vypisovaní žiadostí, v komunikácií s ďalšími inštitúciami. Sme s klientmi pri pádoch i úspechoch, spoločne analyzujeme dôvody neúspechu a kroky, ktoré je potrebné realizovať pre zlepšenie situácie, aj pre zotrvanie zlepšenia.

V poradenskom procese vedieme klientov k objavovaniu chápania problémovej situácie, rozvíjame klientov potenciál, poskytujeme pomoc a oporu s cieľom riešiť nepriaznivú situáciu tak, aby sa klient stal v budúcnosti nezávislým a samostatným.

Nájdete nás v Sociálnych poradniach

Centrum pomoci človeku pri Helenke, Hlavná 43, Trnava
Utorok, štvrtok 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Centrum pomoci človeku Piešťany, Andreja Hlinku 41, 921 01 Piešťany
Utorok 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Terénne sociálne služby špecializovaného poradenstva poskytujeme
V meste Trnava: Pondelok, utorok, štvrtok 17:00 – 20:00
V meste Piešťany: Streda 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Alebo podľa individuálnych potrieb.

Kontakt

Piešťany
+421 948 367 081
katarina.pazitkova@charitatt.sk