Príhovor

Milí priatelia,
mnohé rozhovory s ľuďmi, ktorým predstavujem činnosť charity, začínam tak trochu netradične. Nasledujúce riadky môjho príhovoru budú koncipované v podobnom duchu. Takže na začiatok si položme otázku, komu má slúžiť charita. Často počúvam, že charita má predsa slúžiť slabým, chorým, bezdomovcom, sociálne slabším a ďalším znevýhodneným skupinám. So samozrejmosťou musím konštatovať, že v týchto odpovediach je kus pravdy. Avšak, ja som dospel po dlhoročnej praxi k záveru, že charita má slúžiť bohatým. Je mi jasné, že to nie je odpoveď, akú by ste očakávali. Je to spôsobené práve tým, ako je zaužívaný význam slova bohatý. Spája sa najmä s predstavou o majetných ľuďoch, ktorí majú veľké domy, luxusné autá, chodia na exotické dovolenky. Dovolím si objasniť Vám správnejšiu predstavu o bohatstve.

Bohatí sú tí:
• čo používajú svoje talenty pre dobro iných
• láskaví k iným ľuďom
• ochotní obetovať svoj voľný čas
• vnímaví voči blížnym
• ak majú dva chleby, kabáty či postele, jeden sú ochotní darovať núdznemu.

Bohatí sú tí, čo vo svojom živote stretli
• hladného, dali mu jesť,
• smädného, dali mu piť,
• pocestného a pritúlili ho,
• videli nahého a zaodeli ho
• chorého či blížneho vo väzení a navštívili ho.

Prostredníctvom služby charity chceme vytvárať priestor pre tento typ bohatých ľudí a dať im možnosť vykonať svoj podiel dobra. Ak aj Vás oslovili tieto riadky, môžete sa pridať k nám a stať sa dobrovoľníkom v rôznych oblastiach. Je na Vás, či pomôžete materiálne darovaním pračky, chladničky, postele či iných potrieb, ktoré si ľudia v núdzi nedokážu zaobstarať sami.

Vítaná je však aj pomoc nemateriálna v podobe dobrých nápadov, ako zlepšiť činnosť charity, ponúknutím vlastného talentu, voľného času či organizovania aktivít na pomoc ľuďom žijúcim v biede. O tom, že núdznych je naozaj veľa, svedčí naša každodenná pracovná skúsenosť. Ľudia s ťažkými osudmi prichádzajú do našich centier a delia sa s nami o životné príbehy, ktoré vyžadujú našu pozornosť i pomoc. Čoraz vo väčšej miere sa však snažíme rozvíjať aj účinnú pomoc tým, čo sami o ňu nežiadajú a žijú sami v skrytej chudobe. Vdova s tromi deťmi, osamelý senior, mladý dospelý, čo vyšiel z detského domova, či ľudia po výkone trestu. To všetko sú prípady, ktorým chceme byť blížni a nápomocní.

Milí priatelia, nech dobrotiví Pán požehnáva služby Trnavskej arcidiecéznej charity a tiež všetkých jej bohatých spolupracovníkov.

S pozdravom Ing. Miroslav Dzurech,
riaditeľ