Naše služby

Zariadenie pre seniorov - Dom pokojnej staroby

Príbuzní klientov môžu svojim blízkym priniesť balíčky zreteľne označené menom klienta výhradne nepotravinárskeho charakteru. Tie budú dezinfikované germicídnym žiaričom 7 hodín a následne odovzdané konkrétnemu klientovi.

Ďakujeme za porozumenie a rešpektovanie vydaného nariadenia.

Viac o službe

Nový domov pre Vašich blízkych

Trnavská arcidiecézna charita poskytuje široké spektrum služieb medzi ktoré patrí i Zariadenia pre seniorov v Dome pokojnej staroby v Cíferi, kde sa  k našim klientom sa snažíme pristupovať ľudsky, s láskou, úctou a pokorou.

Dom pokojnej staroby je zariadenie sociálnej starostlivosti s celoročným pobytom s celkovou kapacitou 39 klientov. Služby a zdravotná  starostlivosť  je poskytovaná na profesionálnej  úrovni s dôrazom  na  uplatnenie ľudského  prístupu založenom na kresťanských hodnotách, čo najviac vystihuje časť z modlitby opatrovateľa/ky „Daj, aby moje pery boli čisté od zraňujúcich slov, daj mi jasné oči, ktoré vidia dobro iných, daj mi jemné ruky, dobrotivé srdce a trpezlivú dušu, aby sa tvojou milosťou zmierňovali bolesti, liečili choré telá, posilňovali mysle, aby znova rástla chuť do života…“

Našou snahou je vytvoriť pre klientov príjemnú atmosféru domáceho prostredia s možnosťou aktívneho zapájania sa do voľnočasových aktivít, ktorú naši klienti radi využívajú alebo prostredníctvom sociálnych a pracovných terapií zaspomínať si na svoj produktívny vek v sprievode hudobnej produkcie alebo iného spôsobu kultúrneho vyžitia.

Rešpektovanie osobnosti a dôstojnosti každého klienta je zásadným pilierom práce zamestnancov v zariadení, čím samozrejme prispievajú k dobrej a uvoľnenej atmosfére a v duchu takmer domáceho prostredia si spoločne pripomíname napr. životné jubileá, tradičné a kresťanské sviatky. Ako sa vraví je lepšie 1 krát vidieť ako 100 krát počuť, resp. čítať, preto ponúkame malú „prehliadku“ života našich seniorov.

kaplnka

spoločenská miestnosť

záhrada

altánok

Dom pokojnej staroby Cífer

O nás

Trnavská arcidiecézna charita poskytuje sociálne služby pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby prostredníctvom Zariadenia pre seniorov v Dome pokojnej staroby Cífer s kapacitou 39 miest. Ubytovanie klientov je zabezpečené v dvoch trojlôžkových, piatich dvojlôžkových a 23 jednolôžkových jednotkách. Súčasťou zariadenia sú okrem  administratívnych a technických priestorov i priestranná jedáleň s vlastnou kuchyňou, knižnicou, veľkou spoločenskou miestnosťou, v ktorej sa odohráva každodenný „kultúrno – terapeutický“ život klientov, kaplnkou s dennými sv. omšami a veľkým okrasným parkom.

Dom pokojnej staroby sa na vízií a poslaní podieľa poskytovaním sociálnych služieb pre seniorov, ktorým vytvára dôstojné podmienky pre život, poskytuje profesionálne služby a duchovne podporuje všetkých klientov.

Ponuka služieb v dome pokojnej staroby

Odborné, obslužné a ďalšie činnosti:

 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • Sociálne poradenstvo
 • Sociálna rehabilitácia
 • Ošetrovateľská starostlivosť
 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • Utváranie podmienok na úschovu cenných vecí
 • Zabezpečenie záujmovej činnosti
 • Osobné vybavenie

Doplnkové služby

 • Denné duchovné služby
 • Osobné dodanie predpísaných liekov a zdravotných pomôcok
 • Drobné nákupy v obci i mimo obce
 • Chemické čistenie odevov
 • Zabezpečenie externých služieb, napr. kaderníčka, pedikérka, manikérka…

Naše zásady

 • Služby a zdravotnú starostlivosť poskytovať na profesionálnej úrovni
 • Uplatňovať ľudský prístup založený na kresťanských hodnotách
 • Vytvoriť pre našich klientov príjemnú atmosféru domáceho prostredia

Niečo viac

Nástup každého nového klienta  je sprevádzaný asistenciou sociálnej pracovníčky, ktorá napomáha s jeho adaptáciou. Opatrovateľská starostlivosť o klienta je zabezpečovaná službou profesionálnych opatrovateliek v 24 hodinovej nepretržitej prevádzke. Dom pokojnej staroby pravideľne navštevujú dobrovoľníci.

Postup v prípade záujmu o umiestnenie v Dome pokojnej staroby Cífer

Záujemca o umiestnenie, rodinný príslušník alebo zákonný zástupca 

 1. Požiada o umiestnenie v ZPS– žiadateľ požiada vedúceho zariadenia o zaradenie do poradovníka ZPS a zároveň požiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obec, v ktorej má žiadateľ o službu trvalý pobyt. Obec vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu spolu s posudkom .
 2. Požiada o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, súčasťou ktorej budú
 • Právoplatné rozhodnutie miestopríslušnej obce o odkázanosti na sociálnu službu
 • Posudok o odkázanosti na sociálnu službu
 • Rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške príjmu (dôchodku)
 • Vyhlásenie o majetku

Trnavská arcidiecézna charita uzavrie so žiadateľom Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

Postupujeme v zmysle ustanovení § 74 Zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách

Aktuálny cenník DPS

Podrobný postup pri prijímaní klienta a uzatváraní zmluvy

Dotazník spokojnosti prijímateľov sociálnej služby Dom pokojnej staroby Cífer, ich príbuzných a známych

Kontakt

Dom pokojnej staroby Cífer
Ľudovíta Pavetitša 17
919 43 Cífer

Stála služba: 0948 204 712

Soňa Sedláková Vedúca domu pokojnej staroby
Ing. Soňa Sedláková
Ľudovíta Pavetitša 17
919 43 Cífer
0911 782 134
sona.sedlakova@charitatt.sk
Mgr. Daniela Bandryová Sociálna pracovníčka
Mgr. Daniela Bandryová
Ľudovíta Pavetitša 17
919 43 Cífer
0948 482 210
socialdps@charitatt.sk
Michaela Hanicová Vedúca opatrovateľskej služby
Michaela Hanicová
Ľudovíta Pavetitša 17
919 43 Cífer
0911 788 952
sestradps@charitatt.sk

Ak máte otázky týkajúce sa aktuálneho diania v našom zariadení, kontaktujte nás počas pracovného dňa, v čase od 12:00 – 14:00 hod., telefonicky na t.č.: 0948 482 210 alebo mailom: socialdps@charitatt.sk

Krízový plán Covid-19

5. feb 2024

Dom pokojnej staroby

Hľadáme opatrovateľa/ku do DPS Cífer

Dátum nástupu: ihneď Ponúkaná mzda: 820,- € brutto / Výška mzdy závisí […]

26. mar 2021

Charita ďakuje

Zostať fit aj v seniorskom veku

Klienti nášho zariadenia najviac obľubujú cvičenie. Táto činnosť ich udržiava stále aktívnymi. […]

9. mar 2021

Blog

Stará sa o seniorov. Musí počúvať a byť aj policajtkou

Dnes vám predstavíme kolegyňu Terezku, ktorá pracuje v Dome pokojnej staroby v […]

8. feb 2021

Dom pokojnej staroby

Rande v kaviarni, ktorú nezatvoril ani tvrdý lockdown

Kde sa naši seniori z Domu pokojnej staroby stretávajú najradšej? Jednoznačne v […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

6. dec 2019

Blog

Prichádza obdobie karantény, trvať môže aj niekoľko týždňov

Počas chrípkového obdobia mapuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva chorobnosť v pobytových zariadeniach aj […]

5. mar 2019

Blog

Záhrada, súkromie a bohoslužby. Dom pokojnej staroby v Cíferi je dobré miesto pre život

V charitnom Dome pokojnej staroby v Cíferi žije 39 seniorov. Oceňujú najmä súkromie na […]

18. sep 2018

Dom pokojnej staroby

Stretnutie klientov z DPS Cífer s Mons. Bučíkom

V spoločenskej miestnosti Domu pokojnej staroby v Cíferi sa nedávno uskutočnilo stretnutie […]

12. feb 2018

Dom pokojnej staroby

Seniori zahodili obavy a zahriali tanečný parket

S fašiangami sa v dobrej nálade rozlúčili aj seniori z Domova pokojnej staroby v Cíferi. […]

 • 1
 • 2