Naše služby.

Centrum pomoci človeku PiešťanyViac o službe

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu (NSSDR) Piešťany

 

V Centre pomoci človeku Piešťany poskytujeme nízkoprahové sociálne služby pre deti a rodinu v zmysle § 28 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Naše nízkoprahové služby sú ľahko dostupné, poskytované bez preukazovania identity dokladom totožnosti a bez zisťovania požitia návykovej látky. Všetky naše služby poskytujeme BEZPLATNE.

NSSDR sa na vízií a poslaní TADCH podieľa svojou činnosťou zameranou najmä na fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením alebo majú obmedzené schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových a škodlivých činností a ich rodine. NSSDR vytvára nízkoprahový priestor pre všetky deti a mládež bez rozdielu.

Náplňou našej činnosti je podporiť rozvoj návykov, schopností a individuálnych potrieb ľudí využívajúcich naše služby, ktoré napomáhajú k začleneniu do spoločnosti a môžu výrazne znižovať dopady rizikového spôsobu správania. Prijímatelia sociálnych služieb sú podporovaní k upevňovaniu vzťahov s rodinou a komunitou. Rešpektujeme individualitu, akceptujeme rozhodnutia prijímateľov sociálnych služieb, uplatňujeme partnerský prístup.

Zmyslom našich služieb je uľahčiť ľuďom v núdzi kontakt so sociálnych prostredím, zjednodušiť prístup k sociálnym službám, k podpore a pomoci podľa individuálnych potrieb a podpora jednotlivca a rodiny do spoločnosti.

Naše služby

Sociálne služby poskytujeme ambulantnou a terénnou formou.

  • sociálne poradenstvo
  • sociálnu rehabilitáciu
  • preventívnu aktivitu
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
  • pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia
  • záujmovú činnosť.

Doplnkové služby

  • poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi
  • poskytovanie nevyhnutného vybavenia (hygienické potreby, školské potreby)
  • materiálna a potravinová pomoc (výdaj v utorky, stredy a piatky v čase od 08:00 do 11:30)

NSSDR poskytuje pomoc jednotlivcom i rodinám pri zvládaní nepriaznivých životných situácií (strata zamestnania, bývania, blízkej osoby), pri riešení rodinných, vzťahových i finančných problémov, pri vybavení dokladov a kontakte s úradmi, pri sprostredkovaní odbornej pomoci (zdravotnej, psychologickej, právnej). Vďaka sieťovaniu pracovníci NSSDR v Piešťanoch aktívne spolupracujú s mestským sociálnym odborom Mesta Piešťany, s azylovým domom Domum, ÚPSVaR v Piešťanoch, s neziskovým sektorom, s dobrovoľníkmi, s kresťanskými spoločenstvami, so všeobecnými lekármi, psychológmi a s ďalšími odborníkmi pri napĺňaní svojich cieľov.

Otváracie hodiny

Pondelok 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Utorok 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Štvrtok 07:45 – 12:30
Piatok 07:45 – 12:00

Nízkoprahový klub pre deti a mládež

Pre všetky deti školského veku ponúkame priestor, kde môžu tráviť svoj voľný čas, porozprávať sa, počúvať hudbu, prečítať si knihu, zahrať spoločenské hry. Majú možnosť zapojiť sa do tvorivých dielní, remeselných dielní, či rôznych športových aktivít. Obľúbenými voľnočasovými aktivitami sú ping – pong, stolný futbal a mini biliard.

Ponúkame deťom a mladým dospievajúcim bezpečnú alternatívu ulice a príležitosť spoznávať nové využitia voľného času a iné hodnoty. Hra v kolektíve je výborným tréningom pre rozvíjanie komunikácie, učí riešeniu konfliktov, prispieva k osvojovaniu si vzorcov zvládania problémov a starostí, ktoré trápia v každom veku a v neposlednom rade deti nachádzajú radosť v priamom kontakte s rovesníkmi.

Deti a mládež k nám môžu chodiť pravidelne alebo len keď majú čas a chuť. Môžu u nás ostávať počas celých otváracích hodín alebo len chvíľu.

Postup v prípade záujmu o službu v NSSDR

V prípade záujmu o naše služby nás môže ktokoľvek kontaktovať telefonicky, mailom a dohodnúť si stretnutie alebo nás môže navštíviť priamo v Centre pomoci človeku na ulici Andreja Hlinku 41 v Piešťanoch. V úvode našej spolupráce prijímateľovi sociálnych služieb predstavíme naše služby, oboznámime s našimi možnosťami, pravidlami a dohodneme sa na prípadnej ďalšej spolupráci.

Výzva

Prosba o pomoc pri realizácii poskytovania sociálnych služieb
Ponúkame všetkým, ktorým nie sú ľahostajné osudy ľudí na okraji spoločnosti možnosť podieľať sa na pomoci pre našich klientov. Veľmi by sme ocenili hlavne pomoc vo forme venovania 2% z daní, stravných lístkov, suchých potravín, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, kancelárskych potrieb a obnoseného – čistého šatstva. Centrum pomoci človeku je otvorené tiež dobrovoľníkom a študentom pre vykonávanie praxe.


Centrum pomoci človeku Piešťany
Andreja Hlinku 41/39
921 01 Piešťany

Mgr. Edita Karabová Odborný garant centra
Mgr. Edita Karabová
Andreja Hlinku 41/39
921 01 Piešťany
+421 948 700 353
edita.karabova@charitatt.sk
charita.piestany@charitatt.sk
Jana Bazalová Odborný pracovník
Mgr. Jana Bazalová
Andreja Hlinku 41/39
921 01 Piešťany
+421 910 788 031
jana.bazalova@charitatt.sk
charita.piestany@charitatt.sk
Simona Petrušová Pracovník
Simona Petrušová
Andreja Hlinku 41/39
921 01 Piešťany
0910 788 031
charita.piestany@charitatt.sk
Otváracie hodiny
Pondelok 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Utorok 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Štvrtok 07:45 – 12:30 tvorivé dielne pre dospelých
Piatok 07:45 – 12:00

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich sociálnych služieb, kontaktujte nás počas pracovných dní, v čase od 08:00 – 12:00 hod., telefonicky na t.č.: 0910 788 031 alebo mailom: charita.piestany@charitatt.sk

Krízový plán Covid-19

Ako pomáhame odídencom z Ukrajiny?

Vďaka projektu Emergency Appeal No. 2, ktorý je zameraný na integráciu odídencov […]

Mapovací dotazník pre lokalitu Piešťany

Vážení občania, v súčasnom období pracovníci Centra pomoci človeku v Piešťanoch aktívne […]

Trnavská charita už desať rokov pomáha núdznym ľuďom v Piešťanoch

Centrum pomoci človeku v Piešťanoch oslávilo 10 rokov svojej existencie. Sociálne služby […]

V našom klube sú deti v bezpečí, kým sú ich rodičia v práci

Kam smerujú kroky žiakov druhého stupňa, keď sa skončí vyučovanie? Ako trávia […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

Potravinová zbierka pre ľudí v núdzi dostala druhú šancu. Začína sa vo štvrtok

Od štvrtka 16. decembra do soboty 18. decembra môžu ľudia trvanlivými potravinami […]

Nízkoprahový klub pre deti a mládež

Pre všetky deti školského veku ponúkame priestor, kde môžu tráviť svoj voľný […]

Zbierka školských pomôcok

Pre viaceré rodiny je začiatok školského roku náročný. Nemôžu totiž svojim deťom […]

Naše piešťanské centrum úspešne pomáha ženám v núdzi

Od začiatku pandémie požiadalo Centrum pomoc človeku v Piešťanoch 260 nových klientov. […]