Naše služby

Centrum pomoci človeku Piešťany

Viac o službe

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu

V Centre pomoci človeku Piešťany poskytujeme nízkoprahové sociálne služby pre deti a rodinu v zmysle § 28 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Naše nízkoprahové služby sú ľahko dostupné, poskytované bez preukazovania identity dokladom totožnosti a bez zisťovania požitia návykovej látky. Všetky naše služby poskytujeme BEZPLATNE.

NSSDR sa na vízií a poslaní TADCH podieľa svojou činnosťou zameranou najmä na fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením alebo majú obmedzené schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových a škodlivých činností a ich rodine. NSSDR vytvára nízkoprahový priestor pre všetky deti a mládež bez rozdielu.

Náplňou našej činnosti je podporiť rozvoj návykov, schopností a individuálnych potrieb ľudí využívajúcich naše služby, ktoré napomáhajú k začleneniu do spoločnosti a môžu výrazne znižovať dopady rizikového spôsobu správania. Prijímatelia sociálnych služieb sú podporovaní k upevňovaniu vzťahov s rodinou a komunitou. Rešpektujeme individualitu, akceptujeme rozhodnutia prijímateľov sociálnych služieb, uplatňujeme partnerský prístup.

Zmyslom našich služieb je uľahčiť ľuďom v núdzi kontakt so sociálnych prostredím, zjednodušiť prístup k sociálnym službám, k podpore a pomoci podľa individuálnych potrieb a podpora jednotlivca a rodiny do spoločnosti.

V rámci činností nášho centra poskytujeme:

 • sociálne poradenstvo,
 • sociálnu rehabilitáciu,
 • preventívnu aktivitu,

zabezpečujeme:

 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia a
 • záujmovú činnosť.

K doplnkovým službám centra patrí:

 • poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi,
 • poskytovanie nevyhnutného vybavenia (hygienické potreby, školské potreby),
 • sprostredkovanie požičiavania pomôcok
 • materiálna a potravinová pomoc Siete pomoci TADCH

Sociálne služby poskytujeme ambulantnou a terénnou formou.

NSSDR poskytuje pomoc jednotlivcom i rodinám pri zvládaní nepriaznivých životných situácií (strata zamestnania, bývania, blízkej osoby), pri riešení rodinných, vzťahových i finančných problémov, pri vybavení dokladov a kontakte s úradmi, pri sprostredkovaní odbornej pomoci (zdravotnej, psychologickej, právnej). Vďaka sieťovaniu pracovníci NSSDR v Piešťanoch aktívne spolupracujú s mestským sociálnym odborom Mesta Piešťany, s azylovým domom Domum, ÚPSVaR v Piešťanoch, s neziskovým sektorom, s dobrovoľníkmi, s kresťanskými spoločenstvami, so všeobecnými lekármi, psychológmi a s ďalšími odborníkmi pri napĺňaní svojich cieľov.

NSSDR Piešťany

Otváracie hodiny

Pondelok 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Utorok 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Štvrtok 07:45 – 12:30 tvorivé dielne pre dospelých
Piatok 07:45 – 12:00

Nízkoprahový klub pre deti a mládež

Pre všetky deti školského veku ponúkame priestor, kde môžu tráviť svoj voľný čas, porozprávať sa, počúvať hudbu, prečítať si knihu, zahrať spoločenské hry. Majú možnosť zapojiť sa do tvorivých dielní, remeselných dielní, či rôznych športových aktivít. Obľúbenými voľnočasovými aktivitami sú ping – pong, stolný futbal a mini biliard.

Ponúkame deťom a mladým dospievajúcim bezpečnú alternatívu ulice a príležitosť spoznávať nové využitia voľného času a iné hodnoty. Hra v kolektíve je výborným tréningom pre rozvíjanie komunikácie, učí riešeniu konfliktov, prispieva k osvojovaniu si vzorcov zvládania problémov a starostí, ktoré trápia v každom veku a v neposlednom rade deti nachádzajú radosť v priamom kontakte s rovesníkmi.

Deti a mládež k nám môžu chodiť pravidelne alebo len keď majú čas a chuť. Môžu u nás ostávať počas celých otváracích hodín alebo len chvíľu.

Otváracie hodiny
Pondelok 13:00 – 16:00
Utorok 13:00 – 16:00
Streda 13:00 – 16:00

Postup v prípade záujmu o službu v NSSDR

V prípade záujmu o naše služby nás môže ktokoľvek kontaktovať telefonicky, mailom a dohodnúť si stretnutie alebo nás môže navštíviť priamo v Centre pomoci človeku na ulici Andreja Hlinku 41 v Piešťanoch. V úvode našej spolupráce prijímateľovi sociálnych služieb predstavíme naše služby, oboznámime s našimi možnosťami, pravidlami a dohodneme sa na prípadnej ďalšej spolupráci.

Výzva

Prosba o pomoc pri realizácii poskytovania sociálnych služieb
Ponúkame všetkým, ktorým nie sú ľahostajné osudy ľudí na okraji spoločnosti možnosť podieľať sa na pomoci pre našich klientov. Veľmi by sme ocenili hlavne pomoc vo forme venovania 2% z daní, stravných lístkov, suchých potravín, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, kancelárskych potrieb a obnoseného – čistého šatstva. Centrum pomoci človeku je otvorené tiež dobrovoľníkom a študentom pre vykonávanie praxe.

Dotazník spokojnosti maloletého prijímateľa sociálnych služieb a jeho blízkeho Dotazník spokojnosti prijímateľa sociálnych služieb, príbuzných a známych

Kontakt

Andreja Hlinku 41 (mapa)
921 01 Piešťany

Mgr. Katarína Ábelová Odborný garant centra
Mgr. Katarína Ábelová
Andreja Hlinku 41
921 01 Piešťany
0910 788 031
katarina.abelova@charitatt.sk
charita.piestany@charitatt.sk
Mgr. Magdaléna Poliaková Sociálny pracovník
Mgr. Magdaléna Poliaková
Andreja Hlinku 41
921 01 Piešťany
0910 788 031
charita.piestany@charitatt.sk
Simona Petrušová Pracovník
Simona Petrušová
Andreja Hlinku 41
921 01 Piešťany
0910 788 031
charita.piestany@charitatt.sk

Ak máte otázky týkajúce sa aktuálnej situácie a poskytovania našich sociálnych služieb, kontaktujte nás počas pracovného dňa, v čase od 08:00 – 12:00 hod., telefonicky na t.č.: 0910 788 031 alebo mailom: charita.piestany@charitatt.sk

Krízový plán Covid-19

5. nov 2021

CPČ Piestany

Hľadáme dobrovoľníkov na pomoc počas Tesco zbierky

Vďaka potravinám a hygienickým pomôckam z Najväčšej potravinovej zbierky Tesco dokáže Charita pomáhať tisíckam […]

20. okt 2021

CPČ Piestany

Nízkoprahový klub pre deti a mládež

Pre všetky deti školského veku ponúkame priestor, kde môžu tráviť svoj voľný […]

12. okt 2021

CPČ Piestany

Vyzbierali sme 45-tisíc školských pomôcok pre deti z núdznych rodín

Máme za sebou ďalší vydarenú Zbierku školských pomôcok. Vďaka podporovateľom sme my […]

26. máj 2021

CPČ Piestany

Naše piešťanské centrum úspešne pomáha ženám v núdzi

Od začiatku pandémie požiadalo Centrum pomoc človeku v Piešťanoch 260 nových klientov. […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

22. apr 2021

CPČ Piestany

Hľadáme kvety do charity

Začala sa jar, príroda ožíva tak sme sa aj my na charite […]

27. mar 2021

Charita ďakuje

Mladí ľudia usporiadali pre charitu zbierku

Mladí ľudia z iniciatívny Arta doslova zaplnili potravinami a drogériou spoločenskú miestnosť nášho Centra […]

17. dec 2019

CPČ Piestany

Večná optimistka, naše slnko

Ocenenie za rozvoj charitného diela dostala počas púte charít aj naša kolegyňa […]

9. apr 2019

Blog

Piešťanské centrum deti vzdeláva, vypĺňa ich čas a buduje vzťahy

V blízkosti piešťanskej železničnej stanice a V. základnej školy, tak trochu ukryté medzi bytovkami, […]

 • 1
 • 2