Kontakt

To sme my

Trnavská arcidiecézna charita
Hlavná 43
917 01 Trnava

IČO: 356 02 619
DIČ: 2021136073

Číslo účtu (IBAN): SK71 7500 0000 0040 0829 7855
Názov účtu: Trnavská arcidiecézna charita

Kontakty a adresy

Miroslav Dzurech Riaditeľ
Ing. Miroslav Dzurech
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 903 402 133
riaditel@charitatt.sk
Patrícia Kravecová Sekretariát
Patrícia Kravecová
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 33 55 11 396
+421 903 402 132
sekretariat@charitatt.sk
Matej Polák Materiálna a potravinová pomoc
Mgr. Matej Polák
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 634 320
+421 948 661 134
pomoc@charitatt.sk
Igor Strýček Farské charity
Mgr. Igor Strýček, PhD.
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 887 540
igor.strycek@charitatt.sk
Katarína Pažítková Rozvoj sociálnych služieb
Mgr. Katarína Pažítková
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 367 081
katarina.pazitkova@charitatt.sk
Juraj juríček Dobrovoľnícke centrum
Juraj Juríček
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 887 486
dobrovolnictvo@charitatt.sk

Dom pokojnej staroby Cífer

Soňa Sedláková Vedúca domu pokojnej staroby
Ing. Soňa Sedláková
Ľudovíta Pavetitša 17
919 43 Cífer
+421 33 55 52 404
+421 911 782 134
sona.sedlakova@charitatt.sk

Opatrovateľská služba

Adriana Krajčovičová Vedúca opatrovateľskej služby
Mgr. Adriana Krajčovičová
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 33 55 11 396
+421 948 362 875
chsvr@charitatt.sk

Ošetrovateľská služba – ADOS Charitas Trnava

Renáta Holkovičová Odborný zástupca ADOS Charitas Trnava
Mgr. Renáta Holkovičová
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 33 55 11 397 (denne od 8.00 do 10.00)
+421 910 788 026 (denne od 8.00 do 16.00)
ados@charitatt.sk
renata.holkovicova@charitatt.sk

Sociálna služba krízovej intervencie/Streetwork

zakladná fotka Zodpovedná zástupkyňa
Mgr. Simona Nováková
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 940 601 716 (nonstop SOS street)
simona.novakova@charitatt.sk

Špecializované sociálne poradenstvo

Soňa Pobiecka Zodpovedná zástupkyňa
Mgr. Soňa Pobiecka
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 091 011
sona.pobiecka@charitatt.sk

Požičiavanie pomôcok

Adriana Krajčovičová Vedúca opatrovateľskej služby
Mgr. Adriana Krajčovičová
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 362 875
chsvr@charitatt.sk

Centrum pomoci človeku Trnava

Mária Altoffová Odborný garant centra
Mgr. Mária Altoffová
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 944 449
maria.altoffova@charitatt.sk
zakladná fotka Sociálna pracovníčka
Mgr. Michaela Peterková
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 944 449
michaela.peterkova@charitatt.sk
zakladná fotka Pracovníčka
Vladimíra Kloknerová
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 944 449
vladimira.kloknerova@charitatt.sk
zakladná fotka Sociálny poradca
Mgr. Peter Mlynský
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 944 449
peter.mlynsky@charitatt.sk

Centrum pomoci človeku Piešťany

zakladná fotka Odborný garant centra
Mgr. Katarína Ábelová
Andreja Hlinku 41
921 01 Piešťany
+421 910 788 031
katarina.abelova@charitatt.sk
charita.piestany@charitatt.sk
zakladná fotka Sociálny pracovník
Mgr. Pavla Kulíková
Andreja Hlinku 41
921 01 Piešťany
+421 910 788 031
charita.piestany@charitatt.sk
zakladná fotka Pracovníčka
Simona Petrušová
Andreja Hlinku 41
921 01 Piešťany
+421 910 788 031
charita.piestany@charitatt.sk