Kontakt

To sme my

Trnavská arcidiecézna charita

Hlavná 43 (mapa)
917 01 Trnava

IČO: 356 02 619
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

Tel.: +421 33 55 11 396, +421 903 402 132

Email: sekretariat@charitatt.sk

Číslo účtu (IBAN): SK71 7500 0000 0040 0829 7855
Názov účtu: Trnavská arcidiecézna charita

RIADITEĽ

Ing. Miroslav Dzurech
+421 33 55 11 396
+421 903 402 133
riaditel@charitatt.sk

SEKRETARIÁT

Patrícia Kravecová
+421 33 55 11 396
+421 903 402 132
sekretariat@charitatt.sk

DOBROVOĽNÍCKE CENTRUM

Juraj Juríček
+421 948 887 486
dobrovolnictvo@charitatt.sk

MATERIÁLNA A POTRAVINOVÁ POMOC

Mgr. Matej Polák
+421 948 634 320, +421 948 661 134
pomoc@charitatt.sk

FARSKÉ CHARITY

Mgr. Igor Strýček, PhD.
+421 948 887 540
igor.strycek@charitatt.sk

ROZVOJ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Mgr. Katarína Pažítková
+421 948 367 081
katarina.pazitkova@charitatt.sk

Dom pokojnej staroby Cífer

Ľudovíta Pavetiša 17 (mapa)
919 43 Cífer

VEDÚCA ZARIADENIA

Ing. Soňa Sedláková
+421 33 55 52 404
+421 911 782 134
sona.sedlakova@charitatt.sk

Opatrovateľská služba – ChSvR Trnava

Hlavná 43 (mapa)
917 01 Trnava

VEDÚCA CHSVR TRNAVA

Mgr. Adriana Krajčovičová
+421 33 55 11 396
+421 948 362 875
chsvr@charitatt.sk

Ošetrovateľská služba – ADOS Charitas Trnava

Hlavná 43 (mapa)
917 01 Trnava

ODBORNÝ ZÁSTUPCA ADOS CHARITAS TRNAVA

Mgr. Renáta Holkovičová
+421 33 55 11 397 (denne od 8.00 do 10.00)
+421 910 788 026 (denne od 8.00 do 16.00)
ados@charitatt.sk,
renata.holkovicova@charitatt.sk

Centrum pomoci človeku Trnava

Hlavná 43 (mapa)
917 01 Trnava

KOORDINÁTORKA CENTIER POMOCI ČLOVEKU

Mgr. Mária Vlkovičová
+421 940 602 151
koordinatorcpc@charitatt.sk

SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA

Mgr. Zuzana Zaťková
+421 948 944 449
zuzana.zatkova@charitatt.sk

SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA

Mgr. Soňa Pobiecka
+421 948 09 10 11
sona.pobiecka@charitatt.sk

SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA

Mgr. Mária Altoffová
+421 948 09 10 11
maria.altoffova@charitatt.sk

Centrum pomoci človeku Piešťany

Andreja Hlinku 41 (mapa)
921 01 Piešťany

ODBORNÝ GARANT NSSDR

Mgr. Mária Kloknerová
+421 910 788 031
maria.kloknerova@charitatt.sk,
charita.piestany@charitatt.sk

ODBORNÝ PRACOVNÍK NSSDR

Bc. Erika Jurči
+421 910 788 031
charita.piestany@charitatt.sk