Kontakt

To sme my

Trnavská arcidiecézna charita
Hlavná 43
917 01 Trnava

IČO: 356 02 619
DIČ: 2021136073

Číslo účtu (IBAN): SK71 7500 0000 0040 0829 7855
Názov účtu: Trnavská arcidiecézna charita

Kontakty a adresy

Miroslav Dzurech Riaditeľ
Ing. Miroslav Dzurech
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 903 402 133
riaditel@charitatt.sk
Igor Strýček Zástupca riaditeľa
Mgr. Igor Strýček, PhD.
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 887 540
igor.strycek@charitatt.sk
Katarína Pažítková Zástupca riaditeľa
Mgr. Katarína Pažítková, MBA
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 367 081
katarina.pazitkova@charitatt.sk
Magdaléna Janechová Finančná manažérka a vedúca sekretariátu
Magdaléna Janechová
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 895 825
ekonom@charitatt.sk
Sidónia Mičková Sekretariát
Sidónia Mičková
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 33 55 11 396
+421 903 402 132
sekretariat@charitatt.sk
Anna Tamajková Projektový manažér
Mgr. Anna Tamajková, MBA
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 657 193
anna.tamajkova@charitatt.sk
Matej Polák Sieť pomoci
Mgr. Matej Polák
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 634 320
pomoc@charitatt.sk
Kristína Ryšavá Dobrovoľnícke centrum
Mgr. Kristína Ryšavá, PhD.
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 940 998 334
dobrovolnictvo@charitatt.sk
Zuzana Záhorská Farské charity
Zuzana Záhorská
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 661 134
farske.charity@charitatt.sk

Zariadenie pre seniorov – Dom pokojnej staroby Cífer

Soňa Sedláková Vedúca Domu pokojnej staroby
Ing. Soňa Sedláková
Ľudovíta Pavetitša 17
919 43 Cífer
+421 33 55 52 404
+421 911 782 134
sona.sedlakova@charitatt.sk

Terénna opatrovateľská služba

Alena Moravčíková Vedúca opatrovateľskej služby
Ing. Alena Moravčíková
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 362 875
opatrovatelska.sluzba@charitatt.sk

Ošetrovateľská starostlivosť – ADOS Charitas Trnava

Renáta Holkovičová Odborný zástupca ADOS Charitas Trnava
Mgr. Renáta Holkovičová
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 910 788 026
renata.holkovicova@charitatt.sk

Terenna sociálna služba krízovej intervencie – Streetwork

Mgr. Patrik Bellay Zodpovedný zástupca
Mgr. Patrik Bellay
Hlavná 43
917 01 Trnava
0940 601 716
patrik.bellay@charitatt.sk

Špecializované sociálne poradenstvo

Ing. Daniela Patková, PhD. Zodpovedná zástupkyňa
a vedúci pracovník služby ŠSP

Ing. Daniela Patková, PhD.
Andreja Hlinku 41/39
921 01 Piešťany
0948590475
daniela.patkova@charitatt.sk

Požičiavanie pomôcok

Erika Hudáková Komunitný pracovník
Erika Hudáková
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 947 946 238
erika.hudakova.krajcovicova@charitatt.sk

Centrum pomoci človeku Trnava – Nízkoprahové denné centrum Trnava

Mária Altoffová Odborný garant centra
Mgr. Mária Altoffová
Saleziánska 21
917 01 Trnava
+421 948 944 449
maria.altoffova@charitatt.sk
Mgr. Michaela Peterková Sociálna pracovníčka
Mgr. Michaela Peterková
Saleziánska 21
917 01 Trnava
+421 948 944 449
michaela.peterkova@charitatt.sk
Vladimíra Kloknerová Pracovníčka
Vladimíra Kloknerová
Saleziánska 21
917 01 Trnava
+421 948 944 449
vladimira.kloknerova@charitatt.sk

Centrum pomoci človeku Piešťany – Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu

Mgr. Edita Karabová Odborný garant centra
Mgr. Edita Karabová
Andreja Hlinku 41/39
921 01 Piešťany
+421 948 700 353
edita.karabova@charitatt.sk
charita.piestany@charitatt.sk
Jana Bazalová Odborný pracovník
Mgr. Jana Bazalová
Andreja Hlinku 41/39
921 01 Piešťany
+421 910 788 031
charita.piestany@charitatt.sk
Simona Petrušová Pracovníčka
Simona Petrušová
Andreja Hlinku 41/39
921 01 Piešťany
+421 910 788 031
charita.piestany@charitatt.sk

Centrum podpory

Alena Moravčíková Koordinátor
Mgr. Lenka Peřinová
Františkánska 3
917 01 Trnava
+421 948 625 550
lenka.perinova@charitatt.sk
Beáta Kačinecová Koordinátor materiálnej pomoci pre UA
Beáta Kačinecová
Františkánska 3
917 01 Trnava
+421 948 720 822
beata.kacinecova@charitatt.sk
uapomoc@charitatt.sk

Nábytková banka

Mgr. Patrik Bellay Koordinátor
Mgr. Patrik Bellay
Hlavná 43
917 01 Trnava
0947 953 192
nabytkova.banka@charitatt.sk

Máte na nás otázky? Chcete nám niečo povedať? Napíšte nám: