Projekty

Aktivizácia a pracovné začlenenie ľudí bez domova prostredníctvom pracovnej terapie a príprava konceptu nábytkovej banky v Trnave

Viac o projekte

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Trvanie projektu: 01.09.2022 – 30.11.2023

Cieľová skupina projektu: Jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením.

Cieľom projektu je nadviazanie na činnosť Trnavskej arcidiecéznej charity a jej prácu s ľuďmi bez domova a ľuďmi žijúcimi v neistých podmienkach a jej prepojenie s novou odbornou činnosťou na komunitnej úrovni – pracovnou terapiou klientov za účelom ich aktivizácie a integrácie do pracovného procesu. Pracovná terapia ľudí bez domova realizovaná v novovytvorenej stolárskej dielni bude základným predpokladom pre nastavenie a overenie možnosti fungovania Nábytkovej banky v Trnave v ďalšej fáze. Projekt sa realizuje prostredníctvom hlavnej aktivity: Podpora inovácie nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Aktivity budú realizovať zamestnanci Trnavskej arcidiecéznej charity: sociálni pracovníci, psychológ a inštruktor sociálnej rehabilitácie ako inovatívny prvok pre aktívne začlenenie ľudí bez domova a ľudí žijúcich v neistých podmienkach v Trnave.

V rámci projektu zároveň overíme podmienky pre vznik Nábytkovej banky v Trnave, inšpirovanej úspešnou Nábytkovou bankou Praha ako prenos dobrej praxe. Koncept nábytkovej banky je zameraný na poskytovanie nábytku a domácich potrieb nízkopríjmovým skupinám obyvateľov – samoživiteľkám, mnohopočetným rodinám s deťmi, seniorom, ľuďom so zdravotným znevýhodnením ľuďom bez domova. Umožňuje dovoz, skladovanie a distribúciu nábytku, a ďalšieho bytového vybavenia. Plní aj ekologickú funkciu – dáva druhú šancu nábytku a elektrospotrebičom a predlžuje ich životnosť. Súčasťou konceptu je stolárska dielňa na drobné opravy nábytku. Jej vytvorenie a využitie na pracovnú terapiu ľudí bez domova alebo v neistom bývaní je základom projektu.

Aktivizácia a pracovné začlenenie ľudí bez domova prostredníctvom pracovnej terapie a príprava konceptu nábytkovej banky v Trnave

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Viac informácií nájdete na: www.esf.gov.skwww.employment.gov.sk

Kontakt

Mgr. Patrik Bellay Koordinátor
Sociálny pracovník

Mgr. Patrik Bellay
Hlavná 43
917 01 Trnava
0940 601 716
patrik.bellay@charitatt.sk
Soňa Pobiecka Sociálny pracovník
Mgr. Soňa Pobiecka
Hlavná 43
917 01 Trnava
0948 091 011
sona.pobiecka@charitatt.sk
Mgr. Alexandra Matejková Psychológ
Mgr. Alexandra Matejková
Hlavná 43
917 01 Trnava
0947 953 192
alexandra.matejkova@charitatt.sk
Mária Mikulčíková Inštruktor sociálnej rehabilitácie
Mária Mikulčíková
Hlavná 43
917 01 Trnava
0947 953 192
maria.mikulcikova@charitatt.sk

9. nov 2022

Nábytková banka

Začíname s nábytkovou bankou

Nábytková banka má za sebou prvé týždne fungovania. Teda vlastne zžívania sa, […]

4. nov 2022

Nábytková banka

Darujte nám náradie

Máte vo vašej pivnici alebo na povale náradie, ktoré už nevyužijete? Darujte […]

24. okt 2022

Nábytková banka

S ľuďmi bez domova začíname repasovať nábytok

Klientov, ktorí žijú v neistých podmienkach, chce Trnavská arcidiecézna charita najnovšie začleňovať […]