Projekty

Aktivizácia a pracovné začlenenie ľudí bez domova prostredníctvom pracovnej terapie a príprava konceptu nábytkovej banky v Trnave

Sme tím chariťákov a začínajúcich dizajnérov z ulice

Spolu s ľuďmi žijúcimi v neistých podmienkach zachraňujeme nechcený nábytok a dávame mu druhú šancu. Zaujímavé kúsky dostávajú nový atraktívny dizajn.

Prácou v stolárskej dielni, láskavým a profesionálnym vedením tímu odborných pracovníkov dostávajú druhú šancu aj ľudia na okraji spoločnosti.

Pre koho je nábytok určený?
Funkčný nábytok po drobných opravách slúži ako zariadenie pre jednotlivcov a rodiny v núdzi. Zaujímavé a redizajnované kúsky sú k dispozícii pre širokú verejnosť za dobrovoľný príspevok.

Ako nám môžeš pomôcť?

  • darovaním drobného ručného náradia a elektrického náradia do stolárskej dielne
  • darovaním suchých a trvanlivých potravín a hygienických potrieb pre našich dizajnérov bez domova
  • darovaním staršieho, funkčného, opraviteľného nábytku (kusový nábytok, stôl, stolička)
  • finančne – poskytnutím sponzorského daru

Ako môžeš pomôcť sebe aj nám?
Ten pekný kúsok, čo máš doma po babke na povale prines k nám a my Ti ho zrepasujeme a zredizajnujeme podľa tvojich predstáv za dobrovoľný príspevok.

Viac o projekte - OPĽZ

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Trvanie projektu: 01.09.2022 – 30.11.2023

Cieľová skupina projektu: Jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením.

Cieľom projektu je nadviazanie na činnosť Trnavskej arcidiecéznej charity a jej prácu s ľuďmi bez domova a ľuďmi žijúcimi v neistých podmienkach a jej prepojenie s novou odbornou činnosťou na komunitnej úrovni – pracovnou terapiou klientov za účelom ich aktivizácie a integrácie do pracovného procesu. Pracovná terapia ľudí bez domova realizovaná v novovytvorenej stolárskej dielni bude základným predpokladom pre nastavenie a overenie možnosti fungovania Nábytkovej banky v Trnave v ďalšej fáze. Projekt sa realizuje prostredníctvom hlavnej aktivity: Podpora inovácie nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Aktivity budú realizovať zamestnanci Trnavskej arcidiecéznej charity: sociálni pracovníci, psychológ a inštruktor sociálnej rehabilitácie ako inovatívny prvok pre aktívne začlenenie ľudí bez domova a ľudí žijúcich v neistých podmienkach v Trnave.

V rámci projektu zároveň overíme podmienky pre vznik Nábytkovej banky v Trnave, inšpirovanej úspešnou Nábytkovou bankou Praha ako prenos dobrej praxe. Koncept nábytkovej banky je zameraný na poskytovanie nábytku a domácich potrieb nízkopríjmovým skupinám obyvateľov – samoživiteľkám, mnohopočetným rodinám s deťmi, seniorom, ľuďom so zdravotným znevýhodnením ľuďom bez domova. Umožňuje dovoz, skladovanie a distribúciu nábytku, a ďalšieho bytového vybavenia. Plní aj ekologickú funkciu – dáva druhú šancu nábytku a elektrospotrebičom a predlžuje ich životnosť. Súčasťou konceptu je stolárska dielňa na drobné opravy nábytku. Jej vytvorenie a využitie na pracovnú terapiu ľudí bez domova alebo v neistom bývaní je základom projektu.

Aktivizácia a pracovné začlenenie ľudí bez domova prostredníctvom pracovnej terapie a príprava konceptu nábytkovej banky v Trnave

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Viac informácií nájdete na: www.esf.gov.skwww.employment.gov.sk

Viac o projekte - Nadácia Granvia

Názov projektu: Nábytková banka – nástroj na aktivizáciu a pracovné začlenenie ľudí bez domova
Trvanie projektu: február 2023 – september 2023

Cieľová skupina projektu: Jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením.

Cieľom spustenia pilotného projektu Nábytkovej banky v Trnave ako prenosu dobrej praxe z ČR je overenie funkčnosti a životaschopnosti konceptu s fokusom na prácu s ľuďmi bez domova a ľuďmi žijúcimi v neistých podmienkach.

S klientami žijúcimi v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia pracuje odborný tím charity v zložení sociálni pracovníci, psychológ a inštruktor sociálnej rehabilitácie. Súčasťou projektu je stolárska dielňa na drobné opravy nábytku, v ktorej sa odborný tím zameriava nielen na rozvoj pracovných zručností klientov, ale súčasne sprevádza klienta pri riešení jeho celkovej situácie.

Nábytková banka s pracovnou dielňou je inovatívnym riešením v oblasti aktívneho začlenenia klientov. Koncept zároveň umožní materiálnu pomoc (nábytok a domáce potreby) núdznym domácnostiam, podporu individuálneho a firemného darcovstva (darovanie nepotrebného nábytku) a predchádzanie vzniku odpadov. Projekt umožní dávať druhú šancu nábytku a predĺži tak jeho životnosť, zníži sa dopyt po nových výrobkoch, ktoré zaťažujú planétu čím sa bude napĺňať koncept cirkulárnej ekonomiky (ekologická funkcia). Nábytková banka bude poskytovať adresnú materiálnu pomoc jednotlivcom a rodinám v núdzi, a to na základe odporúčania sociálnych pracovníkov samosprávy, žiadateľa a iných organizácií pôsobiacich v Trnave a regióne.

Tento projekt sa realizuje s podporou Nadácie Granvia.

Kontakt

Nábytková banka Projekt Nábytková banka Hlavná 43
917 01 Trnava
0947 953 192
nabytkova.banka@charitatt.sk
Nábytková banka Sociálny pracovník
Mgr. Maroš Bílik
Hlavná 43
917 01 Trnava
0947 953 192
maros.bilik@charitatt.sk
Peter Mlynský Sociálny pracovník
Mgr. Peter Mlynský
Hlavná 43
917 01 Trnava
0948 091 011
peter.mlynsky@charitatt.sk
Mária Mikulčíková Inštruktor sociálnej rehabilitácie
Mgr. Mária Mikulčíková
Hlavná 43
917 01 Trnava
0947 953 192
maria.mikulcikova@charitatt.sk

8. dec 2023

Nábytková banka

Záverečné zhrnutie projektu Nábytkovej banky v Trnave

Dňa 30.11.2023 bola ukončená realizácia dopytovo-orientovaného projektu „Aktivizácia a pracovné začlenenie ľudí […]

6. feb 2023

Nábytková banka

Nábytková banka: Repas nábytku, reštart života

Predstavujeme vám prvých troch klientov, ktorých sme zapojili do projektu Nábytková banka. […]

19. dec 2022

Nábytková banka

Ako postupujeme s nábytkovou bankou?

Okrem toho, že naďalej aktívne zháňame vybavenie do stolárskej dielne a zariaďujeme […]

9. nov 2022

Nábytková banka

Začíname s nábytkovou bankou

Nábytková banka má za sebou prvé týždne fungovania. Teda vlastne zžívania sa, […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

4. nov 2022

Nábytková banka

Darujte nám náradie

Máte vo vašej pivnici alebo na povale náradie, ktoré už nevyužijete? Darujte […]

24. okt 2022

Nábytková banka

S ľuďmi bez domova začíname repasovať nábytok

Klientov, ktorí žijú v neistých podmienkach, chce Trnavská arcidiecézna charita najnovšie začleňovať […]