Projekty

Aktivizácia a pracovné začlenenie ľudí bez domova prostredníctvom pracovnej terapie a príprava konceptu nábytkovej banky v Trnave

Sme tím chariťákov a začínajúcich dizajnérov z ulice

Spolu s ľuďmi žijúcimi v neistých podmienkach zachraňujeme nechcený nábytok a dávame mu druhú šancu. Zaujímavé kúsky dostávajú nový atraktívny dizajn.

Prácou v stolárskej dielni, láskavým a profesionálnym vedením tímu odborných pracovníkov dostávajú druhú šancu aj ľudia na okraji spoločnosti.

Pre koho je nábytok určený?
Funkčný nábytok po drobných opravách slúži ako zariadenie pre jednotlivcov a rodiny v núdzi. Zaujímavé a redizajnované kúsky sú k dispozícii pre širokú verejnosť za dobrovoľný príspevok.

Ako nám môžeš pomôcť?

  • darovaním drobného ručného náradia a elektrického náradia do stolárskej dielne
  • darovaním suchých a trvanlivých potravín a hygienických potrieb pre našich dizajnérov bez domova
  • darovaním staršieho, funkčného, opraviteľného nábytku (kusový nábytok, stôl, stolička)
  • finančne – poskytnutím sponzorského daru

Ako môžeš pomôcť sebe aj nám?
Ten pekný kúsok, čo máš doma po babke na povale prines k nám a my Ti ho zrepasujeme a zredizajnujeme podľa tvojich predstáv za dobrovoľný príspevok.

Viac o projekte - OPĽZ

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Trvanie projektu: 01.09.2022 – 30.11.2023

Cieľová skupina projektu: Jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením.

Cieľom projektu je nadviazanie na činnosť Trnavskej arcidiecéznej charity a jej prácu s ľuďmi bez domova a ľuďmi žijúcimi v neistých podmienkach a jej prepojenie s novou odbornou činnosťou na komunitnej úrovni – pracovnou terapiou klientov za účelom ich aktivizácie a integrácie do pracovného procesu. Pracovná terapia ľudí bez domova realizovaná v novovytvorenej stolárskej dielni bude základným predpokladom pre nastavenie a overenie možnosti fungovania Nábytkovej banky v Trnave v ďalšej fáze. Projekt sa realizuje prostredníctvom hlavnej aktivity: Podpora inovácie nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Aktivity budú realizovať zamestnanci Trnavskej arcidiecéznej charity: sociálni pracovníci, psychológ a inštruktor sociálnej rehabilitácie ako inovatívny prvok pre aktívne začlenenie ľudí bez domova a ľudí žijúcich v neistých podmienkach v Trnave.

V rámci projektu zároveň overíme podmienky pre vznik Nábytkovej banky v Trnave, inšpirovanej úspešnou Nábytkovou bankou Praha ako prenos dobrej praxe. Koncept nábytkovej banky je zameraný na poskytovanie nábytku a domácich potrieb nízkopríjmovým skupinám obyvateľov – samoživiteľkám, mnohopočetným rodinám s deťmi, seniorom, ľuďom so zdravotným znevýhodnením ľuďom bez domova. Umožňuje dovoz, skladovanie a distribúciu nábytku, a ďalšieho bytového vybavenia. Plní aj ekologickú funkciu – dáva druhú šancu nábytku a elektrospotrebičom a predlžuje ich životnosť. Súčasťou konceptu je stolárska dielňa na drobné opravy nábytku. Jej vytvorenie a využitie na pracovnú terapiu ľudí bez domova alebo v neistom bývaní je základom projektu.

Aktivizácia a pracovné začlenenie ľudí bez domova prostredníctvom pracovnej terapie a príprava konceptu nábytkovej banky v Trnave

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Viac informácií nájdete na: www.esf.gov.skwww.employment.gov.sk

Viac o projekte - Nadácia Granvia

Názov projektu: Nábytková banka – nástroj na aktivizáciu a pracovné začlenenie ľudí bez domova
Trvanie projektu: február 2023 – september 2023

Cieľová skupina projektu: Jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením.

Cieľom spustenia pilotného projektu Nábytkovej banky v Trnave ako prenosu dobrej praxe z ČR je overenie funkčnosti a životaschopnosti konceptu s fokusom na prácu s ľuďmi bez domova a ľuďmi žijúcimi v neistých podmienkach.

S klientami žijúcimi v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia pracuje odborný tím charity v zložení sociálni pracovníci, psychológ a inštruktor sociálnej rehabilitácie. Súčasťou projektu je stolárska dielňa na drobné opravy nábytku, v ktorej sa odborný tím zameriava nielen na rozvoj pracovných zručností klientov, ale súčasne sprevádza klienta pri riešení jeho celkovej situácie.

Nábytková banka s pracovnou dielňou je inovatívnym riešením v oblasti aktívneho začlenenia klientov. Koncept zároveň umožní materiálnu pomoc (nábytok a domáce potreby) núdznym domácnostiam, podporu individuálneho a firemného darcovstva (darovanie nepotrebného nábytku) a predchádzanie vzniku odpadov. Projekt umožní dávať druhú šancu nábytku a predĺži tak jeho životnosť, zníži sa dopyt po nových výrobkoch, ktoré zaťažujú planétu čím sa bude napĺňať koncept cirkulárnej ekonomiky (ekologická funkcia). Nábytková banka bude poskytovať adresnú materiálnu pomoc jednotlivcom a rodinám v núdzi, a to na základe odporúčania sociálnych pracovníkov samosprávy, žiadateľa a iných organizácií pôsobiacich v Trnave a regióne.

Tento projekt sa realizuje s podporou Nadácie Granvia.

Kontakt

Nábytková banka Projekt Nábytková banka Hlavná 43
917 01 Trnava
0947 953 192
nabytkova.banka@charitatt.sk
Nábytková banka Sociálny pracovník
Mgr. Maroš Bílik
Hlavná 43
917 01 Trnava
0947 953 192
maros.bilik@charitatt.sk
Peter Mlynský Sociálny pracovník
Mgr. Peter Mlynský
Hlavná 43
917 01 Trnava
0948 091 011
peter.mlynsky@charitatt.sk
Mária Mikulčíková Inštruktor sociálnej rehabilitácie
Mgr. Mária Mikulčíková
Hlavná 43
917 01 Trnava
0947 953 192
maria.mikulcikova@charitatt.sk

6. feb 2023

Nábytková banka

Nábytková banka: Repas nábytku, reštart života

Predstavujeme vám prvých troch klientov, ktorých sme zapojili do projektu Nábytková banka. […]

19. dec 2022

Nábytková banka

Ako postupujeme s nábytkovou bankou?

Okrem toho, že naďalej aktívne zháňame vybavenie do stolárskej dielne a zariaďujeme […]

9. nov 2022

Nábytková banka

Začíname s nábytkovou bankou

Nábytková banka má za sebou prvé týždne fungovania. Teda vlastne zžívania sa, […]

4. nov 2022

Nábytková banka

Darujte nám náradie

Máte vo vašej pivnici alebo na povale náradie, ktoré už nevyužijete? Darujte […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

24. okt 2022

Nábytková banka

S ľuďmi bez domova začíname repasovať nábytok

Klientov, ktorí žijú v neistých podmienkach, chce Trnavská arcidiecézna charita najnovšie začleňovať […]