Projekty

Dostupné bývanie

Tím dostupné bývanie

Tím dostupné bývanie


O projekte

Dostupné bývanie

Trnavská arcidiecézna charita spustila 1. júla 2021 dopytovo-orientovaný projekt s názvom Dostupné bývanie, ktorý je naplánovaný na obdobie 24 mesiacov.

Vznikol projektový tím, ktorí tvoria dvaja sociálni pracovníci, psychológ, asistent bývania, pracovník pre bytové otázky a peer pracovníčka.

Ich primárnou úlohou je aktívne vyhľadávanie ľudí, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácií a ktorým na určený čas pomôžu s úhradou nájomných poplatkov za bývanie. Počas tohto obdobia im budú pomáhať aj so sebaadvokáciou, sprevádzať ich životnou zmenou, poskytovať im oporu a pomoc.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Vychádza zo známeho modelu housing first, ktorý vznikol v severských krajinách.

Cieľom projektu je sprostredkovať štandardné, cenovo dostupné a samostatné ubytovanie pre ľudí, ktorí nemajú prístup k vlastnému bývaniu.

Vďaka projektu Dostupné bývanie môže Trnavská arcidiecézna charita pre vybraných klientov v rámci celého Trnavského kraja sprostredkovať prenájom v desiatich bytoch a pomôcť im tak vyhnúť sa bezdomovectvu.

Linky

Kontakt

Anna Adamcová Sociálny pracovník
Mgr. Anna Adamcová
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 940 996 059
anna.adamcova@charitatt.sk
Kristína Pauerová Sociálny pracovník
PhDr. Kristína Pauerová, PhD
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 947 975 086
kristina.pauerova@charitatt.sk
Eva Melich Psychológ
Mgr. Eva Melich
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 940 996 059
eva.melich@charitatt.sk
Juraj juríček Asistent bývania / Pracovník pre bytové otázky
Juraj Juríček
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 887 486
juraj.juricek@charitatt.sk
Monika Ivančíková Peer pracovník
Monika Ivančíková
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 940 996 059
monika.ivancikova@charitatt.sk

19. júl 2022

Dostupné bývanie

Záznam z prieskum trhu DBTT2022-011

Záznam z prieskumu trhu DBTT2021-011 Asistent bývania / Pracovník pre bytové otázkyJuraj […]

6. júl 2022

Dostupné bývanie

Do projektu Dostupné bývanie hľadáme vhodné bývanie – DBTT2022-011

Do projektu Dostupné bývanie, hľadáme vhodné bývanie pre rodiny. Výzva na predkladanie […]

23. feb 2022

Dostupné bývanie

Záznam z prieskum trhu DBTT2021-010

Záznam z prieskumu trhu DBTT2021-010 Asistent bývania / Pracovník pre bytové otázkyJuraj […]

23. feb 2022

Dostupné bývanie

Záznam z prieskum trhu DBTT2021-009

Záznam z prieskumu trhu DBTT2021-009 Asistent bývania / Pracovník pre bytové otázkyJuraj […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

14. feb 2022

Dostupné bývanie

Do projektu Dostupné bývanie hľadáme vhodné bývanie – DBTT2021-009

Do projektu Dostupné bývanie, hľadáme vhodné bývanie pre rodiny. Výzva na predkladanie […]

7. feb 2022

Dostupné bývanie

Do projektu Dostupné bývanie hľadáme vhodné bývanie – DBTT2021-010

Do projektu Dostupné bývanie, hľadáme vhodné bývanie pre rodiny. Výzva na predkladanie […]

18. jan 2022

Dostupné bývanie

Záznam z prieskum trhu DBTT2021-008

Záznam z prieskumu trhu DBTT2021-008 Asistent bývania / Pracovník pre bytové otázkyJuraj […]

3. jan 2022

Dostupné bývanie

Do projektu Dostupné bývanie hľadáme vhodné bývanie – DBTT2021-008

Do projektu Dostupné bývanie, hľadáme vhodné bývanie pre rodiny. Výzva na predkladanie […]