Projekty

Dostupné bývanie

Tím dostupné bývanie

Tím dostupné bývanie


O projekte

Dostupné bývanie

Trnavská arcidiecézna charita spustila 1. júla 2021 dopytovo-orientovaný projekt s názvom Dostupné bývanie, ktorý je naplánovaný na obdobie 28 mesiacov.

Vznikol projektový tím, ktorí tvoria dvaja sociálni pracovníci, psychológ, asistent bývania, pracovník pre bytové otázky a peer pracovníčka.

Ich primárnou úlohou je aktívne vyhľadávanie ľudí, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácií a ktorým na určený čas pomôžu s úhradou nájomných poplatkov za bývanie. Počas tohto obdobia im budú pomáhať aj so sebaadvokáciou, sprevádzať ich životnou zmenou, poskytovať im oporu a pomoc.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Vychádza zo známeho modelu housing first, ktorý vznikol v severských krajinách.

Cieľom projektu je sprostredkovať štandardné, cenovo dostupné a samostatné ubytovanie pre ľudí, ktorí nemajú prístup k vlastnému bývaniu.

Vďaka projektu Dostupné bývanie môže Trnavská arcidiecézna charita pre vybraných klientov v rámci celého Trnavského kraja sprostredkovať prenájom v desiatich bytoch a pomôcť im tak vyhnúť sa bezdomovectvu.

Linky

Kontakt

Kristína Pauerová Sociálny pracovník
PhDr. Kristína Pauerová, PhD
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 947 975 086
kristina.pauerova@charitatt.sk
Anna Adamcová Sociálny pracovník
Mgr. Anna Adamcová
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 940 996 059
anna.adamcova@charitatt.sk
Juraj juríček Asistent bývania / Pracovník pre bytové otázky
Juraj Juríček
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 887 486
juraj.juricek@charitatt.sk
Monika Ivančíková Peer pracovník
Monika Ivančíková
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 940 996 059
monika.ivancikova@charitatt.sk

Dostupné bývanie projekt

8. dec 2023

Dostupné bývanie

Núdzni dostali šancu na vlastné bývanie

Riešenie bytovej situácie je čoraz náročnejšou záležitosťou, na ktorú doplácajú hlavne ľudia […]

19. júl 2022

Dostupné bývanie

Záznam z prieskum trhu DBTT2022-011

Záznam z prieskumu trhu DBTT2021-011 Asistent bývania / Pracovník pre bytové otázkyJuraj […]

6. júl 2022

Dostupné bývanie

Do projektu Dostupné bývanie hľadáme vhodné bývanie – DBTT2022-011

Do projektu Dostupné bývanie, hľadáme vhodné bývanie pre rodiny. Výzva na predkladanie […]

23. feb 2022

Dostupné bývanie

Záznam z prieskum trhu DBTT2021-010

Záznam z prieskumu trhu DBTT2021-010 Asistent bývania / Pracovník pre bytové otázkyJuraj […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

23. feb 2022

Dostupné bývanie

Záznam z prieskum trhu DBTT2021-009

Záznam z prieskumu trhu DBTT2021-009 Asistent bývania / Pracovník pre bytové otázkyJuraj […]

14. feb 2022

Dostupné bývanie

Do projektu Dostupné bývanie hľadáme vhodné bývanie – DBTT2021-009

Do projektu Dostupné bývanie, hľadáme vhodné bývanie pre rodiny. Výzva na predkladanie […]

7. feb 2022

Dostupné bývanie

Do projektu Dostupné bývanie hľadáme vhodné bývanie – DBTT2021-010

Do projektu Dostupné bývanie, hľadáme vhodné bývanie pre rodiny. Výzva na predkladanie […]

18. jan 2022

Dostupné bývanie

Záznam z prieskum trhu DBTT2021-008

Záznam z prieskumu trhu DBTT2021-008 Asistent bývania / Pracovník pre bytové otázkyJuraj […]