Aktuality

Čo máme nové?

Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, personálna a prevádzková oblasť kvality

V utorok, 16.10.2018, sa opäť naši pracovníci a dobrovoľníci stretli s partnermi […]

Podujatie Trnavskej arcidiecéznej charity: „Novodobá Trnava“

V sobotu, 20. októbra 2018, sme sa opäť stretli s našimi partnermi z Oblastní charity […]

Projekt „Vzájomnou spoluprácou ku skvalitňovaniu služieb“

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Realizácia […]

Potravinová pomoc