Financovanie

Všetky naše aktivity, zabezpečovanie sociálnych, zdravotníckych a iných služieb pre ľudí v núdzi môžeme realizovať vďaka finančnej podpore z viacerých zdrojov:

  • štátne zdroje,
  • verejné zdroje,
  • domáce i zahraničné nadácie a fondy,
  • venovanie 2% z daní,
  • jarná a jesenná zbierka na charitu v chrámoch,
  • dary jednotlivcov a firiem,
  • ostatné príjmy (napr. platby za služby).

Vaša pomoc prispieva k napĺňaniu nášho poslania pomoci ľuďom v núdzi. Spoločne pomáhame zlepšovať životné podmienky tým, ktorí to potrebujú. Pomôžte nám aj vy modlitbou, materiálnou alebo finančnou pomocou.
Významnými pre zabezpečenie stability našich služieb sú pravidelné dary, vďaka ktorým sa nám ľahšie plánujú naše aktivity.

Finančne nás môžte podporiť

  • príspevkom na IBAN SK71 7500 0000 0040 0829 7855 ( ČSOB, a.s.)
  • príspevkom cez portál darujme.sk