Aktuality

Čo máme nové?

POTREBUJETE ZDRAVOTNÍCKU POMÔCKU? OBRÁŤTE SA NA NÁS!

pridal: Igor Strýček | dátum: 26. júna 2024 | kategória: Požičiavanie kompenzačných pomôcok

Každý z nás v živote potrebuje oporu, o niečo sa opierať. Nečakaný úraz či choroba toto heslo doslova stavajú do praktickej roviny. Trnavská arcidiecézna charita zriadila požičovňu kompenzačných pomôcok, ktoré sú vám k dispozícii.

Osud niekedy zariadi život tak, že sa človek oprie o barlu či využije  invalidný vozík.  V charitnom sklade v centre Trnavy si môžete zapožičať funkčné zdravotnícke pomôcky alebo hygienické pomôcky za symbolické ceny.  K dispozícii sú aj polohovateľné postele , antidekubitné matrace, chodítka či toaletné stoličky.

V roku 2023 využilo našu službu 180 klientov, ktorým bolo zapožičaných dokopy 262 pomôcok.

Manžela pani Jozefíny po ťažkom úraze prepustili z nemocnice do domácej liečby. V priebehu krátkeho obdobia sa z nej stala opatrovateľka imobilného človeka. Jeho zdravotný stav ho pripútal dlhodobo na lôžko. Pani Jozefína sa na nás obrátila s urgentnou prosbou: preklenúť obdobie, kým  pomôcka do ich rodiny pribudne cez zdravotnú poisťovňu. Trnavská arcidiecézna charita jej zapožičala polohovateľnú posteľ na jeden a pol mesiaca, čím obom výrazne uľahčila dobu čakania. Manželovi pani Jozefíny sa v rámci možností život skvalitnil a liečbu zvládal ľahšie.

„Ak máme pomôcku k dispozícii, žiadateľovi ju zapožičiame. K tomuto úkonu nepotrebujeme prepúšťaciu správu z nemocnice či odporúčanie od lekára,“ vysvetľuje Erika Hudáková Krajčovičová, ktorá je zároveň kontaktnou osobou. Dodáva, že v prípade potreby služba zahŕňa aj doručenie pomôcky na požadovanú adresu. V prípade napríklad polohovacej postele pracovníci charity pomôcku dovezú, zmontujú a pripravia ju tak, aby ju pacient mohol okamžite využívať.

Trnavská arcidiecézna charita ako organizácia disponuje oprávnením zapožičiavania.

O zdravotnícku pomôcku môžu žiadať aj ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú na ne odkázaní.