Charitná opatrovateľská služba

Charitná opatrovateľská služba
Od 1. decembra 2021 sa Trnavská arcidiecézna charita úspešne zapojila do dopytovo – orientovaného projektu pod názvom Charitná opatrovateľská služba. 15 opatrovateliek bude po dobu 24 mesiacov poskytovať terénnu opatrovateľskú službu prijímateľom nielen v Trnave, ale na území celého Trnavského kraja. Projekt, ktorý je spolufinancovaný z Európskych sociálnych fontov, tak umožní prijímateľom sociálnej služby zotrvať v domácom prostredí, v kruhu svojej rodiny.

Linky

Plagat-A3-POS