Charitná opatrovateľská služba

Charitná opatrovateľská služba
Od 1. decembra 2021 sa Trnavská arcidiecézna charita úspešne zapojila do dopytovo – orientovaného projektu pod názvom Charitná opatrovateľská služba. 15 opatrovateliek bude po dobu 24 mesiacov poskytovať terénnu opatrovateľskú službu prijímateľom nielen v Trnave, ale na území celého Trnavského kraja. Projekt, ktorý je spolufinancovaný z Európskych sociálnych fontov, tak umožní prijímateľom sociálnej služby zotrvať v domácom prostredí, v kruhu svojej rodiny.

Linky

Plagat-A3-POS

Od 1. decembra 2023 do 31.decembra 2023 sa Trnavská arcidiecézna charita úspešne zapojila do národného projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby ( Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (gov.sk) ). Dvanásť opatrovateliek bude poskytovať terénnu opatrovateľskú službu prijímateľom nielen v Trnave, ale aj na území celého Trnavského kraja. Projekt, ktorý je spolufinancovaný z Európskych sociálnych fontov, tak umožní prijímateľom sociálnej služby zotrvať v domácom prostredí, v kruhu svojej rodiny.“

TOS-Priloha-c.-4-Vzor-informacnej-tabule

 

TOS-Priloha-c.-5-Vzor-loga-ESF