Aktuality

Čo máme nové?

Nadácia Slovenskej sporiteľne dáva núdznym ľuďom šancu na bezpečné bývanie

pridal: Darina Kvetanová | dátum: 14. decembra 2022 | kategória: Špecializované sociálne poradenstvo

Projekt Dostupný Domov sa zameriava na riešenie problému s nedostatkom cenovo dostupného bývania na Slovensku. Nadácia Slovenskej sporiteľne poskytuje vo svojich bytoch bývanie za dlhodobý a stabilný nájom. Nájomcov oslobodzuje od zadlžovania sa hypotékou a zároveň im poskytuje dostatočnú flexibilitu pri zmene ich životnej situácie. Dáva tak šancu riešiť svoju bytovú otázku zraniteľným skupinám ľudí, ktorí by inak nemali možnosť získať bývanie za trhových podmienok.

Trnavská arcidiecézna charita a Nadácia Slovenskej sporiteľne na projekte spolupracujú od roku 2020. Aktuálne charita poskytuje sociálne poradenstvo a služby v piatich nájomných bytoch pre klientov, ktorí by za iných okolnosti neboli schopní zabezpečiť si nezávislé bývanie a hrozilo by im bezdomovectvo. Projekt funguje na princípe zachovania a rozvoja samostatnosti klienta pri každodenných záležitostiach, venuje sa podpore ich finančnej gramotnosti a získaniu nezávislosti.

„Vďaka Dostupnému Domovu umožňujeme ľuďom bez domova a ľuďom s neistým bývaním nájsť bezpečné a trvalé bývanie. To vnímame ako nevyhnutnú podmienku pre získanie a udržanie si zamestnania a finančnej stability, čo je základ pre samostatný život každého človeka“ hovorí Michal Molnár, sociálny pracovník Trnavskej arcidiecéznej charity a koordinátor Projektu Dostupný domov. S klientami pracuje na dennej báze, sprevádza ich a pomáha im riešiť rôzne situácie, podporuje ich v získavaní samostatnosti, osvojovaní si potrebných zručností a finančnej gramotnosti.

V tomto roku sa podarilo zútulniť a zabezpečiť plnohodnotné bývanie pre všetkých klientov projektu vďaka grantovému programu Bývanie pre budúcnosť, ktorý bol zameraný na materiálne dovybavenie nájomných bytov. Z grantu Nadácie Slovenskej sporiteľne vo výške 9 000 eur zakúpila Trnavská arcidiecézna charita potrebný nábytok, domáce a kuchynské spotrebiče, riad a textílie do domácností klientov, podľa ich potrieb, vďaka čomu sú ich domovy dnes funkčnejšie a útulnejšie. Ďakujeme.