Aktuality

Čo máme nové?

Spolupráca má byť prospešná pre obe strany

pridal: admin | dátum: 24. augusta 2015 | kategória: Novinky

Úzka budúca spolupráca a spoločné projekty. To boli témy a dôvody stretnutia riaditeľa Oblastnej charity Uherský Brod Ing. Petra Houšťa a riaditeľa Trnavskej arcidiecézny charity Ing. Miroslava Dzurecha. K stretnutiu došlo vo štvrtok 13. augusta v priestoroch Domu opatrovateľskej služby v prihraničnej obci Strání. „Prejednávali sme spoločné zapojenie oboch charít do projektov takzvaného Vyšegrádského fondu. Jeden projekt sa bude týkať spoločného vzdelávania, výmeny skúseností a stáží medzi oboma charitami. Druhý bude zameraný na spoluprácu v humanitárnej pomoci sociálne slabým oboch charít“ vysvetlil riaditeľ Uherskobrodskej charity Petr Houšť. V praxi to bude okrem iného znamenať, že Brodská charita môže v prípade potreby pomôcť trnavským kolegom so zaistením pomoci potrebnej ľuďom žijúcim v blízkych obciach za moravsko-slovenskou hranicou.

Na schôdzke oboch riaditeľov došlo tiež na navrhnutie budúcich tém pre vzájomné vzdelávanie a výmenu skúseností na tému činnosť dobrovoľníkov, spolupráca so sponzormi, štátnou správou, farnosťami a niektoré ďalšie.

Článok prevzatý so súhlasom z uhbrod.caritas.cz

Nie je možné pridávať komentáre.