Kategória

Novinky

17. apr 2015

Novinky

Prvé stretnutie ľudí s otvoreným srdcom na charite

Všetkých Vás, ktorí chcú dať niečo zo svojho času a zo seba samého, […]

Pripravujeme projekt streetwork v Piešťanoch

V našom Centre pomoci človeku v Piešťanoch sa uskutočnilo prvé stretnutie dobrovoľníkov, ktorí majú […]

25. mar 2015

Ja a charita

Marián

O pravde, ktorú nikto nenašiel a každý ju hľadá, pravda si však […]

25. mar 2015

Novinky

Ďakujeme za chlieb

Denné centrum Trnavskej arcidiecéznej charity v Trnave zabezpečuje základné životné potreby ľuďom, […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

9. mar 2015

Novinky

Na návšteve v Uherskom Brode

Naša charita prijala pozvanie od Oblastnej charity Uherský Brod a 5. marca […]

2. mar 2015

Novinky

Silvia

Pri slove charita sa mi vždy vynorí otázka mojej mami: „Čo si […]

2. mar 2015

Novinky

Prvopiatková potravinová zbierka v sereďskej farnosti

V priebehu uplynulého prvopiatkového týždňa prebehla v kostole sv. Jána Krstiteľa v Seredi zbierka potravín […]

2. mar 2015

Novinky

Kurz varenia v Centre pomoci človeku Sereď

V súčasnosti sa v Centre pomoci človeku Sereď ocitlo medzi klientmi väčšie […]