Kategória

17. apr 2015

Novinky

Prvé stretnutie ľudí s otvoreným srdcom na charite

Všetkých Vás, ktorí chcú dať niečo zo svojho času a zo seba samého, […]

Pripravujeme projekt streetwork v Piešťanoch

V našom Centre pomoci človeku v Piešťanoch sa uskutočnilo prvé stretnutie dobrovoľníkov, ktorí majú […]

25. mar 2015

Pomohli sme

Pomohli sme rodine v núdzi

V spolupráci s OZ Pomocníček Sereď sme výnimočne pomohli rodine z farnosti mimo Serede, ktorá […]

25. mar 2015

Ja a charita

Marián

O pravde, ktorú nikto nenašiel a každý ju hľadá, pravda si však […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

25. mar 2015

Novinky

Ďakujeme za chlieb

Denné centrum Trnavskej arcidiecéznej charity v Trnave zabezpečuje základné životné potreby ľuďom, […]

9. mar 2015

Novinky

Na návšteve v Uherskom Brode

Naša charita prijala pozvanie od Oblastnej charity Uherský Brod a 5. marca […]

6. mar 2015

Pomohli sme

Pomohli sme deťom v Pieštanoch

Aj tento týždeň sa nám podarilo pomôcť a to vďaka nášmu príhovorcovi, […]

2. mar 2015

Novinky

Silvia

Pri slove charita sa mi vždy vynorí otázka mojej mami: „Čo si […]