Aktuality

Čo máme nové?

Prosíme o Vaše 2 percentá

pridal: admin | dátum: 14. februára 2022 | kategória: Novinky

Trnavská arcidiecézna charita pomáha starším a osamoteným seniorom, ľuďom bez domova, rodinám s deťmi v núdzi, ľuďom, ktorí pomoc potrebujú. Pomáhame adresne a konkrétne. Aj preto budujeme jedinečnú sieť pomoci ľuďom v núdzi na území celej trnavskej arcidiecézy.

Vaše 2% z dane premeníme na reálnu pomoc.

V roku 2023 bude finančná podpora z vašich daní použitá najmä na služby:

  • seniorom, ktorým dávame bezpečie a domov
  • núdznym, ktorým pomáhame prostredníctvom potravinovej pomoci a sociálnych služieb
  • chorým prostredníctvom ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti

Ďakujeme! Vďaka vašej podpore môžme byť aj v roku 2023 blízko pri človeku.

Každoročne musí daňovník (FO, PO) podľa legislatívy platnej v našom štáte odviesť daň vo výške, ako mu určuje zákon č. 595/ 2003 Z. z. o dani z príjmov. Vy, ako daňovník, sa môžete slobodne rozhodnúť, či dve percentá z vašich daní poputujú do štátneho rozpočtu alebo nimi podporíte činnosť Trnavskej arcidiecéznej charity.

AKO POSTUPOVAŤ?

1. ZAMESTNANEC

a/ Do 15. FEBRUÁRA 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
b/ vyplňte tlačivo  Vyhlásenie o poukázaní 2%

Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

c/ vyplnené tlačivá doručte do 30. APRÍLA 2023 na daňový úrad.

2/ FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

Podľa typu vyplňte:

Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

Vyplnené tlačivá doručte do 31. MARCA 2023 na daňový úrad.

3/ PRÁVNICKÁ OSOBA (FIRMA)

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálnej sumy.

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú v časti VI. uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sme vám predvyplnili.

Vyplnené tlačivá doručte do 31. MARCA 2023 na daňový úrad.

Za poukázanie percenta (1%, 2% alebo 3%) z vašich daní vám chceme poďakovať. Preto budeme radi, ak v daňovom priznaní zaškrtnete súhlas so zaslaním údajov (FYZICKÉ OSOBY – meno a adresa; PRÁVNICKÉ OSOBY – obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma).

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Trnavskej arcidiecéznej charity. Úprimne ďakujeme!

Nie je možné pridávať komentáre.