Blog

Čo máme nové?

Matej Polák

Toto je náš kolega Matej Polák. V charite má na starosti materiálnu pomoc, projekt, na ktorom nám veľmi záleží. Vďaka darcom, ktorí už isté veci zo svojej domácnosti nepotrebujú, vieme totiž obdariť ľudí, ktorí majú o tieto veci núdzu, no nemajú možnosť zabezpečiť si ich. „Zažívam mnohé stretnutia s ľuďmi, ktorí sú ochotní pomáhať, aj s tými, ktorí sú na pomoc odkázaní. Je pre mňa dôležité, postaviť sa ku každému prípadu profesionálne, no zároveň prejaviť zdravú mieru empatie,“ hovorí Matej. Zodpovednosť, ktorú má na pleciach, ho učí novým skúsenostiam. Práca s ľuďmi totiž nie je ľahká, ale má zmysel.

Keď človek stratí aj posledné nádeje, vždy je tu pre neho charita

dátum: 23. augusta 2017 | kategória: Blog

Každý z nás raz bude potrebovať pomoc od iného, preto je dôležité, mať otvorené srdce pre ľudí, ktorí tú pomoc potrebujú od nás.

Aj keď projekt Siete pomoci vyzerá jednoducho, jeho manažovanie také jednoduché vôbec nie je. Zapojiť a prepojiť musíme totiž viacerých ľudí.

Keď som dostal možnosť stať sa koordinátorom Siete pomoci, bral som to ako príležitosť a nástroj k tomu, aby som mohol pomáhať ľuďom v rôznych životných situáciách. Každý deň na charitu za mnou príde množstvo klientov, ktorí niečo potrebujú.

Od potravín, oblečenia až po veci do domácnosti. Každá situácia, s ktorou sa stretnem, je jedinečná a potrebuje individuálny prístup. Nemám žiadnu šablónu, podľa ktorej pomáham klientom. Je to aj o pocite, vžiť sa do situácie daného človeka. Čo potrebuje? Je to neodkladné? Mám sa obrátiť na iných kolegov alebo organizácie?

Ja sa na sieť pomoci pozerám ako ozajstnú sieť. Ak už človek nemá nádej a nevie, čo zo svojou situáciou, vždy je tu charita, ktorá mu pomôže. Dostane možnosť postaviť sa na vlastné nohy.

Pre mnohých z nás je samozrejmosť, že si ráno natrú chlieb a večer si ľahnú do svojej postele. Lenže veľa ľudí túto možnosť nemá. Obrovskú pomoc a podporu získavame od darcov samotných vecí, ktoré nám nezištne ponúknu. Toto je činnosť, na ktorej sa dajú stavať skutky pomoci ľuďom v núdzi a práve preto je dôležitá nielen v našom okolí, ale po celom našom Slovensku.

Vyplýva z toho ponaučenie aj pre nás – vážme si všetko, čo máme a nielen po materiálnej stránke, ale aj po našej vnútornej a zdravotnej. Nie každý má ten dar, byť zdravý a viesť život bez väčších problémov.