Blog

Čo máme nové?

Ján Bučík

Som duchovný správca charity. Jednou z mojich úloh je povzbudiť ľudí duchovným aj priateľským rozhovorom, nech už ide o zamestnancov charity, o jej klientov alebo o seniorov v Dome pokojnej staroby v Cíferi.

Vytvorme si doma hrejivú vianočnú atmosféru

dátum: 20. decembra 2017 | kategória: Blog

V týchto dňoch sú obchody viac navštevované, ako inokedy. Je to celkom prirodzené. Obchody sú osvetlené, počuť vianočné koledy a na adventnom venci postupne pribúda zapálených sviečok, čo nám chce naznačiť, že Vianoce sa neodvratne blížia.

Ani sa nenazdáme a je tu Štedrý večer. Nemáte aj vy, milí priatelia, plnú hlavu starostí s tým, čo kúpite svojím drahým a blízkym pod stromček? Možno sa teraz stresujete, čo dáte na sviatočný stôl, aké pekné a hodnotné darčeky sa dajú vyčariť z poloprázdnej peňaženky.

Istotne, kto by nechcel dať svojim blízkym čo najviac, čo najlepšie, čo najkrajšie. Chceme i tými darčekmi vyjadriť svoju lásku, úctu a sme nervózni, že sa nám to dostatočne nedarí.

Láska a úcta sa ale nemeria množstvom a nákladnosťou darčekov, ba ani bohatosťou prestretého stolu. Samotné peniaze ešte žiadnu pohodu do domácnosti nepriniesli. O tú sa musí postarať láskavé slovo, pochopenie, tolerantnosť. Jednoducho, láska a úcta, ktorú treba vyžarovať a prejavovať. Gestom, úsmevom, možno i pohladením či láskavým pohľadom. Za peniaze ich nekúpime!

Za peniaze možno kúpiť pekný dom, ale nie útulný domov. Za peniaze možno kúpiť za fúrik darčekov, ale nie lásku, ktorú majú predstavovať. Za peniaze možno kúpiť vzácny kríž do spálne, ale nie Krista.

Spomeňte si na to pred týmito vianočnými sviatkami. Verte mi, naši blízki nám odpustia, že pod stromčekom nájdu len maličkosť. Neodpustia nám ale, ak ich nemáme radi. Preukazujme im preto našu lásku aj vo všedných dňoch života. Tak najlepšie vytvoríme doma hrejivú rodinnú vianočnú atmosféru.

Želám Vám všetkým pokojné a požehnané vianočné sviatky, prežité v láskyplnom kruhu svojich najbližších.