Aktuality

Čo máme nové?

Aj nepriaznivé okolnosti si pýtajú svoju daň. Znížiť ju pomôžu vaše 2%

pridal: Igor Strýček | dátum: 6. februára 2024 | kategória: Charita ďakuje

Nepriaznivé rodinné podmienky, nedostatok financií, nesprávne rozhodnutia, akútna núdza, vyčleňovanie zo spoločnosti či neželané životné zmeny dokážu človeka strhnúť z cesty.

Našou prácou je priniesť pomoc do života ľudí unavených osudom, aký si nikto z nás neželá. Ich príbehy nás častou utvrdzujú, že ani oni nie. Núdzne rodiny, matky samoživiteľky, osoby v akútnej kríze, seniori, ľudia bez domova, chorí aj opustení. Nastavujeme tvár všetkým, ktorým sa život obrátil chrbtom. Výsledky nás usvedčujú o tom, že to má zmysel.

Charita neznamená obnosené šatstvo. Charita sú ľudia so skutočnými príbehmi, do ktorých naši pracovníci prinášajú úsmev a nádej. Sme tu pre všetkých bez rozdielu. Vaše 2% z dane sú jednoduchá strava pre núdznych, ale aj notebook pre študentku či poschodová posteľ pre vysmiate deti v malom byte.

Prosíme Vás o Vaše 2%, budú v dobrých rukách. A tie ruky možno raz budú pomáhať ďalej…

Údaje:

Obchodné meno: Trnavská arcidiecézna charita

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi

Sídlo: Hlavná 43,  917 01,  Trnava

IČO: 356 02 619

AKO POSTUPOVAŤ?

1. ZAMESTNANEC

a/ Do 15. FEBRUÁRA 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
b/ vyplňte tlačivo  Vyhlásenie o poukázaní 2%

Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

c/ vyplnené tlačivá doručte do 30. APRÍLA 2024 na daňový úrad.

2/ FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

Podľa typu vyplňte:

Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

Vyplnené tlačivá doručte do 31. MARCA 2024 na daňový úrad.

3/ PRÁVNICKÁ OSOBA (FIRMA)

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálnej sumy.

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú v časti VI. uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sme vám predvyplnili.

Vyplnené tlačivá doručte do 31. MARCA 2024 na daňový úrad.

Za poukázanie percenta (1%, 2% alebo 3%) z vašich daní vám chceme poďakovať. Preto budeme radi, ak v daňovom priznaní zaškrtnete súhlas so zaslaním údajov (FYZICKÉ OSOBY – meno a adresa; PRÁVNICKÉ OSOBY – obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma).

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Trnavskej arcidiecéznej charity. Úprimne ďakujeme!