Dotazník dobrovoľníkov

Ak sa chceš dozvedieť viac o možnostiach dobrovoľníctva, vyplň a odošli nám nasledujúci formulár a my sa ti čo najskôr ozveme s bližšími informáciami.

    Označ pozície, ktoré Ťa zaujali

    Dobrovoľník pre rôznorodé aktivity s klientmiDobrovoľník v kreatívnej dielniDobrovoľník hmotnej pomociDobrovoľník v projekte Dobrá dušaDobrovoľník v nízkoprahovom dennom centreDobrovoľník v činnosti poslúž ľuďomDobrovoľník v prezentačnom stánkuDobrovoľník v sklade solidarityDobrovoľník v sociálnom šatníkuStreetworkDobrovoľník v projekte štátna pomocDobrovoľník webovej komunikácieDobrovoľník na zavolanie

    ČASOVÁ NÁROČNOSŤ - pomáhať môžem počas týždňa

    pravideľne - pravideľné aktivity počas týždňanepravideľne - jednodňové či týždňové akcie; deň; hodiny od kedy dokedy, respektíve koľko ste ochotný dobrovoľníctvu venovať času

    Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely evidencie dobrovoľníckeho programu. Týmto udeľujem súhlas v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov poskytnutých v tomto dokumente Trnavskej arcidiecéznej charite, Hlavná ulica č. 43, 917 01 Trnava pre účely evidencie dobrovoľníckeho programu a interné využitie v rámci organizácie za účelom ďalšej spolupráce. Poskytujem dobrovoľne svoje osobné údaje (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu pobytu, e-mail a telefonický kontakt) a súhlas s ich spracovaním je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. Súhlasím so zverejňovaním fotografií a audiovizuálnych záznamoch moje osoby, na webovom sídle organizácie a propagačných materiáloch a informačných materiáloch organizácie.