Zavar

Farská charita Zavar aktuálne každý prvopiatkový týždeň uskutočňuje zbierku trvanlivých potravín, do ktorej sa môžete zapojiť aj Vy.
V farskom kostole nájdete miesto, kde sa zbierajú trvanlivé potraviny.

Taktiež môžete pri kostole nájsť našu charitnú nástenku, na ktorej je umiestnený aktuálny oznam o hľadaných potrebách pre našich konkrétnych núdznych.