Aktuality

Čo máme nové?

Darí sa nám rozširovať naše služby

pridal: admin | dátum: 29. novembra 2016 | kategória: Centrum pomoci človeku Piešťany

V Centre pomoci človeku Piešťany sme tento rok počas jarných mesiacov pomaly, postupne a svojpomocne zrekonštruovali a vylepšili priestory, ktoré máme v prenájme od Mesta. V lete sme tak mohli otvoriť Nízkoprahový klub pre deti a mládež z Piešťan a blízkeho okolia. 
30. septembra 2016 sa nám podarilo zapísať Centrum pomoci človeku Piešťany v Registri poskytovateľov sociálnych služieb ako miesto poskytovania nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu.

Okrem už poskytovaných sociálnych služieb – sociálneho poradenstva, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálneho sprievodu a krízovej intervencie sme takto naše služby rozšírili.

Deťom školského veku v centre ponúkame v popoludňajších hodinách priestor, kde môžu tráviť svoj voľný čas, porozprávať sa, počúvať hudbu, prečítať si knihu, zahrať spoločenské hry. Majú možnosť zapojiť sa do tvorivých dielní, remeselných dielní, či rôznych športových aktivít. Obľúbenými voľnočasovými aktivitami sa stali ping –pong, stolný futbal, mini biliard, elektronické šípky.

Zámerom rozšírenia týchto služieb je ponúkať deťom a dospievajúcim bezpečnú alternatívu ulice a tiež príležitosť spoznávať nové využitia voľného času a iné hodnoty. Aktivity v kolektíve potvrdili, že sú výborným tréningom pre rozvíjanie komunikácie, učia ako riešiť konflikty, prispievajú k osvojovaniu si vzorcov zvládania problémov a starostí, ktoré trápia v každom veku.

Pri hraní spoločenských hier sa deti nielen dobre zabávajú, ale príjemnou činnosťou v pozitívnej atmosfére rozvíjajú tiež svoju bystrosť a intelekt.

Športovými aktivitami pravidelne odbúravame nahromadenú energiu, tešíme sa z malých i veľkých víťazstiev a učíme sa ako prijať prehru.

Pre spestrenie a zábavné osvojovanie si vedomostí pravidelne pripravujeme jednoduché pokusy – napr. čo sa deje s vajíčkom odloženom v octe, pozorujeme zmeny na šiškách ponorených vo vode, či fúkame balóny pomocou vlastnoručne vyrobeného CO2 (ocot a sóda bikarbóna).

V neposlednom rade pomáhame deťom a mládeži počítačovej doby nachádzať radosť v priamom kontakte s rovesníkmi.

Tak ako všetky deti, i deti z komplikovaných rodinných pomerov milujú zábavu, súťaženie a možno ešte i o trochu viac sa tešia z venovanej pozornosti, z pocitu vlastnej dôležitosti a skúsenosti zažiť úspech pri rôznych činnostiach.

Deti majú možnosť chodiť do nášho centra pravidelne alebo len keď majú čas a chuť. Môžu u nás ostávať počas celých otváracích hodín alebo len chvíľu, nemusia sa povinne registrovať, môžu ostať v anonymite a všetky služby sú poskytované bezplatne.

V rámci našich služieb spolupracujeme tiež s azylovým domom a dochádzame s našimi aktivitami za detskými klientmi, kde spolu súťažíme, rozprávame si príbehy s ponaučením, vyrábame jednoduché výrobky, kreslíme, overujeme platnosť pokusov,… Darí sa nám tu nadväzovať kontakt i s matkami detí a pracovať tak s rodinou, i keď nie úplnou, ale s jedinou, ktorú majú.

Cítime, že je dôležité venovať sa deťom, ktoré nás navštívia i tým, ktoré bývajú v azylovom dome. Veríme, že pozitívnou skúsenosťou, oceňovaním a rešpektovaním ich osobnosti sa nám podarí viesť detských klientov k sebadôvere, zodpovednosti za vlastné správanie a samostatnosti.

V budúcnosti plánujeme naše aktivity ďalej rozvíjať, venovať sa deťom pravidelne a intenzívne a tiež dúfame, že sa nám podarí nadviazať aj spoluprácu s niektorými rodičmi detí navštevujúcich náš nízoprahový klub v Centre pomoci človeku Piešťany.

Tešíme sa, že sa nám darí posúvať ešte viac medzi tých, ktorí to potrebujú!

Nie je možné pridávať komentáre.