Aktuality

Čo máme nové?

Trnavská charita už desať rokov pomáha núdznym ľuďom v Piešťanoch

pridal: Darina Kvetanová | dátum: 28. marca 2023 | kategória: Centrum pomoci človeku Piešťany

Centrum pomoci človeku v Piešťanoch oslávilo 10 rokov svojej existencie. Sociálne služby pre ľudí v krízovej životnej situácii začala Trnavská arcidiecézna charita prevádzkovať v dvoch malých miestnostiach, dnes ich ročne vyhľadá takmer 400 ľudí.

V roku 2013 otvorila Trnavská arcidiecézna charita v Piešťanoch charitné a poradenské centrum. Prevádzkovala ho v dvoch miestnostiach na Kukučínovej ulici a zamestnávala v ňom jednu pracovníčku na polovičný úväzok. Do centra prichádzali ženy s malými deťmi, ktoré počas výdaja potravinovej pomoci hovorili o svojich hlbších, dlhotrvajúcich problémoch. Od prvých dní sa tak profilovalo budúce zameranie centra, nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu. „V roku 2017 sme v Piešťanoch vnímali potrebu rozšíriť sociálne služby pre ľudí bez domova a tých, ktorých bezdomovectvo ohrozuje. Aby sme sa im mohli venovať intenzívnejšie, zaregistrovali sme službu špecializovaného sociálneho poradenstva,“ spomína zástupkyňa riaditeľa Trnavskej arcidiecéznej charity, Katarína Pažítková na prvé, dôležité rozšírenie sociálnych služieb. Spojením poradenstva, výdaja potravinovej a materiálnej pomoci, sociálnej rehabilitácie, nízkoprahového klubu a kreatívnych dielní, vznikol postupne komplex sociálnych služieb, ktoré boli a dodnes sú potrebné pre Piešťany a ich okolie.

Centrum dnes ročne pomáha približne 400 ľuďom v krízovej životnej situácii

Piešťanské Centrum pomoci človeku dnes môžu ľudia nájsť v jednopodlažnej budove na sídlisku Andreja Hlinku, ktorú charite prenajíma Mesto Piešťany. Ročne ho navštívi približne 400 ľudí v núdzi. Často doň prichádzajú ženy, ktoré zažívajú fyzické a psychické násilie, charita im v náročnej situácii poskytuje podporu, pomáha im pri hľadaní bývania a práce, ako aj s umiestnením detí do školy. Poradcovia pre špecializované sociálne poradenstvo stoja pri ľuďoch bez domova, motivujú ich k rozhodnutiu ukončiť bezdomovectvo a asistujú im pri dôležitých krokoch. Centrum je zároveň bezpečným prostredím pre žiakov, ktorí sem popoludní prichádzajú za početnými aktivitami a efektívne tak využívajú čas, kým sa ich rodičia vrátia z práce. Charita sa v centre venuje aj seniorom, ktorí prichádzajú na tvorivé dielne a pomáha odídencom z Ukrajiny.

Centrum pomoci človeku v Piešťanoch funguje vďaka podpore z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj vďaka podpore Trnavského samosprávneho kraja a Mesta Piešťany.

Príbehy klientov centra

Spoznajte ľudí, ktorým charita pomáha v jej piešťanskom centre. V troch videách vám predstavujeme Petru, ktorá po vážnej životnej situácii prepadla alkoholu, Mareka, ktorý už roky žije na ulici a pokúša sa urobiť krok vpred a Ľubicu, ktorá po cievnej mozgovej príhode začína nový život.