Aktuality

Čo máme nové?

Ako pomáhame odídencom z Ukrajiny?

pridal: Igor Strýček | dátum: 8. februára 2024 | kategória: Centrum pomoci človeku Piešťany

Vďaka projektu Emergency Appeal No. 2, ktorý je zameraný na integráciu odídencov z Ukrajiny, realizujeme v Centre pomoci človeku Piešťany rôznorodé aktivity: kurzy slovenského jazyka pre dospelých, kurzy anglického jazyka pre deti a dospelých, počítačový kurz (Digitálny most k integrácii) a viaceré formy skupinovej psychologickej terapie (traumo-senzitívne a relaxačné cvičenie v Elektrárni Piešťany, arteterapia a pod.). Okrem skupinových kurzov a podujatí poskytujeme aj individuálnu psychologickú terapiu.

Na výučbu kurzov používame na tento účel zakúpenú výpočtovú techniku.

Kurz slovenského jazyka

Len niekoľko týždňov po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine sme operatívne započali kurz slovenského jazyka pre odídencov. Je určený najmä pre dospelých a dospievajúcich, ktorí vôbec nevedia po slovensky, alebo ovládajú len niekoľko základných slov. Kurz navštevujú všetky vekové generácie okrem malých detí. Dvojhodinový kurz sa koná každú stredu v čase od 9. do 11. hodiny.

Účastníci si spolu s lektorom osvojujú slovenskú abecedu, gramatiku, slovnú zásobu a konverzačné zručnosti. Lekcie sú tematicky zamerané a využívame pri nich metódy tzv. brainstormingu, dialogických hier, interaktívnych hlavolamov a taktiež projekčnú techniku. Súčasťou každej lekcie je najmenej polhodinové čítanie textov, resp. úryvkov z novín alebo kníh.

Cieľom je naučiť účastníkov rozprávať, čítať a rozumieť hovorenej i písanej reči tak, aby zvládli základnú konverzáciu v každodennom, tzn. v pracovnom aj spoločenskom živote.

Kurz slovenského jazyka

Kurz anglického jazyka

V našom centre prebiehajú taktiež kurzy anglického jazyka pre deti a dospelých. Lektorka pri práci používa rôzne názorné pomôcky vrátane kartičiek a hier. Konajú sa od utorka do piatka v popoludňajších hodinách. Výhodou je individuálny prístup, keďže lekcie prebiehajú v malých skupinách podľa vekových kategórií:

 • Deti vo veku 5 až 8 rokov sa učia abecedu, čísla, spoznávajú zvieratá, potraviny, základné slovesá a konverzačné frázy.
 • Deti vo veku 8 až 10 rokov sa učia gramatiku, začínajú čítať a písať po anglicky, rozširujú si slovnú zásobu.
 • Deti vo veku 12 až 14 rokov si rozvíjajú slovnú zásobu a gramatiku, čítajú, píšu a prekladajú krátke texty z anglického do ukrajinského jazyka.
 • Dospelí účastníci sa venujú gramatike, slovnej zásobe, čítaniu a písaniu. Cieľom je rozšíriť si znalosti svetového jazyka pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

Kurz anglického jazyka pre deti

Kurz anglického jazyka pre dospelých

Počítačový kurz (Digitálny most k vzdelávaniu)

Kurz zameraný na zvýšenie počítačovej gramotnosti sme zaviedli na jeseň 2023. Na tento účel sme vďaka dotácii z projektu Emergency Appeal No. 2 zakúpili modernú výpočtovú techniku. Kurz je určený pre širšie vekové rozpätie odídencov. Koná sa každý pondelok v čase od 9. do 11. hodiny.

Kurz je určený pre začiatočníkov. Účastníci na prvých lekciách spoznávajú tzv. hardvér (technické vybavenie notebooku a periférne zariadenia) a postupne aj základné tzv. softvérové vybavenie (predovšetkým programy Microsoft Word, Microsoft Excel a Microsoft Powerpoint). Zoznamujú sa so zákutiami operačného systému, s jeho aplikáciami a nastaveniami zariadenia. Rovnaká pozornosť sa venuje práci s internetom a elektronickou schránkou.

Počítačový kurz sa čiastočne prelína s kurzom slovenského jazyka. Pri písaní sa dbá na aplikovanie typografických pravidiel v slovenskom jazyku.

Cieľom je naučiť účastníkov pracovať s notebookom na takej úrovni, aby boli schopní o. i. vlastnoručne si napísať životopis, motivačný list, úradný list, oznam, reagovať na ponuku práce, orientovať sa na on-line mape Piešťan, vytlačiť si dokumenty, odoslať e-mail, zistiť si základné informácie o pobyte na Slovensku, resp. v meste Piešťany a pod.

Digitálny most k integrácii

Arteterapia

Nie je dôležitý výsledok, ale proces. Touto zásadou sa riadia kurzy arteterapie v našom centre. Ide o nepravidelnú relaxačnú aktivitu, počas ktorej sa účastníci pod dohľadom skúsenej arteterapeutky Andrey Geseovej učia vyjadrovať obraz svojho vnútorného sveta. Používajú na to rôzne výtvarné techniky. Počas kreslenia, maľovania, obtláčania, vystrihovania či práce s látkou a tiež po dokončení diela prebieha živá diskusia.

Arteterapia

Traumo-senzitívne a relaxačné cvičenie

Každú stredu o 16. hodine sa v hlavnej hale Elektrárne Piešťany koná cvičenie zamerané na uvoľnenie psychickej záťaže a udržanie kondície. Cvičenie pod vedením inštruktorky Lidije Lamos trvá hodinu a zúčastňujú sa ho ženy rôznych vekových skupín. Uvoľnenú atmosféru v industriálnych priestoroch dotvára relaxačná hudba.

Traumo-senzitívne a relaxačné cvičenie kladie dôraz na bezpečnosť a rešpekt k osobám, ktoré zažili traumu. Má viacero benefitov:

 • Zlepšenie regulačného systému
 • Posilnenie povedomia o tele
 • Podpora zvládania emócií
 • Zmiernenie napätia v tele
 • Vytváranie bezpečného priestoru
 • Podpora autonómie
 • Rozvoj sebavedomia
 • Zlepšená kvalita spánku

Traumo-senzitívne cvičenie v Elektrárni Piešťany

Potravinová pomoc

Popri kurzoch a relaxačných aktivitách poskytujeme registrovaným odídencom poukážky v hodnote 20 eur na nákup potravín v obchodnom reťazci Tesco.

Odovzdávanie Tesco poukážok

Individuálna psychologická terapia

Odídencom ponúkame možnosť individuálnej psychologickej terapie, ktorú vedie psychologička z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.


Navštívte nás v CPČ Piešťany na adrese Andreja Hlinku 41/39, Piešťany,
príp. sa nám ozvite elektronicky na viktor.vrabel@charitatt.sk


Centrum pomoci človeku Piešťany