Blog

Čo máme nové?

Záhrada, súkromie a bohoslužby. Dom pokojnej staroby v Cíferi je dobré miesto pre život

dátum: 5. marca 2019 | kategória: Blog

V charitnom Dome pokojnej staroby v Cíferi žije 39 seniorov. Oceňujú najmä súkromie na izbách, ľudský prístup, ale aj krásnu záhradu a kaplnku. V nej sa každý deň konajú omše a klientov tak prichádzajú povzbudiť aj cirkevní hodnostári.

Pre koho je zariadenie vhodné, aký v ňom vládne režim a čo musia splniť záujemcovia o umiestnenie, hovorí jeho vedúca Soňa Sedláková.

Čo sa na zariadení páči klientom a ich rodinám?
Výnimoční sme najmä v tom, že máme svoju kaplnku. Každý deň sú v nej sväté omše, aj preto k nám často prichádzajú najvyšší cirkevní hodnostári. Seniori, ktorí u nás žijú, oceňujú, že máme 23 jednoposteľových izieb. Vieme im tak poskytnúť vysoký komfort. Celkovo sa im snažíme v čo najvyššej miere ponúknuť to, čo potrebujú, o čo majú záujem. Veľkým plusom je určite aj naša nádherná veľká záhrada s altánkom, v ktorej si počas pekného počasia môžu posedieť pri kávičke a zacvičiť si. Bonus je, že sa sami podieľajú na tvorbe jedálneho lístka.

Záhrada, súkromie a bohoslužby. Dom pokojnej staroby v Cíferi je dobré miesto pre život

Najmä v lete si seniori užívajú posedenie v altánku.

Čo musí spĺňať žiadateľ o umiestnenie do vášho zariadenia?
Prvým predpokladom a podmienkou prijatia je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, ďalej posudok o odkázanosti. Oba dokumenty vydá obec alebo mesto, v ktorom má žiadateľ trvalý pobyt. Predložiť tiež musí rozhodnutie sociálnej poisťovne o aktuálnej výške dôchodku a vyhlásenie o majetku s overeným podpisom. Napokon potrebujeme potvrdenie od všeobecného lekára o tom, že žiadateľ nie je infekčný. Vydá ho sedem dní pred nástupom do zariadenia.

Majú niektorí klienti prednostné právo na umiestnenie?
Áno, prednostné právo majú ľudia, ktorým musí byť sociálna služba poskytnutá bezodkladne či už z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, alebo veľmi krízovej sociálnej situácie.

Na čo sa vás najčastejšie pýtajú klienti a ich rodiny pred samotným umiestnením?
V prvom rade ich zaujíma, či máme voľné miesto. Po odpovedi nastáva mierne sklamanie, pretože sme plne obsadení. Vždy im však ponúkneme zapísanie do poradovníka. Pýtajú sa na to, čo všetko treba vybaviť, na to, aká je cena za služby. Často chcú využiť možnosť samostatnej izby. Informujú sa, či si príbuzného môžu vziať domov na sviatky a oslavy a na to, aké sú návštevné hodiny. Klienti samozrejme môžu navštevovať svojich príbuzných a známych mimo zariadenia kedykoľvek chcú. Návštevné hodiny nemáme stanovené, je na ich uvážení, kedy návštevu príjmu. Odporúčame však dodržiavať nočný pokoj a návštevy mimo podávania stravy. Je to dôležité pre komfort všetkých klientov a ten je pre nás prvoradý.

Záhrada, súkromie a bohoslužby. Dom pokojnej staroby v Cíferi je dobré miesto pre život

Seniori si v Dome pokojne staroby nažívajú ako priatelia. Vďaka spoločným aktivitám sa rozhodne nenudia.

Ak senior potrebuje navštíviť lekára v meste, viete ho k nemu dopraviť?
Všeobecnú lekársku starostlivosť máme priamo v zariadení, rovnako aj psychiatra. V prípade, že klient potrebuje vyšetrenie u odborného lekára, v sprievode našej opatrovateľky ho tam zavezie buď služobné auto alebo mu zavoláme sanitku. Pre seniorov tiež zabezpečujeme obstaranie liekov a zdravotníckych pomôcok z lekárne.

Ako by mali postupovať záujemcovia o umiestnenie do Domu pokojnej staroby v Cíferi?
Im a ich rodinným príslušníkom odporúčame, aby najskôr osobne navštívili naše zariadenie a priniesli so sebou aj zdravotnú dokumentáciu žiadateľa. Môžeme tak preskúmať jeho skutočný zdravotný stav a odporučiť mu druh sociálnej služby, ktorá je pre neho najvhodnejšia. Takto sa vyhneme prípadným nedorozumeniam alebo skresleným informáciám. Niektorí ľudia prežívajú prvé dni v zariadení náročnejšie a je zbytočné potenciálneho klienta stresovať prípadným odchodom do iného druhu zariadenia.