Aktuality

Čo máme nové?

Osamelí a ľudia bez domova si zasadli za sviatočne prestretý stôl

dátum: 24. decembra 2022 | kategória: NDC Trnava

Kapustnica, ryba, šalát. Pri vianočnom menu a slávnostne prestretom stole sa včera stretlo šesťdesiat ľudí, ktorí žijú v Trnave a pociťujú vážnu núdzu. Väčšina z nich vstúpila do miestnosti priamo z chladnej ulice, ktorú poznajú dôkladnejšie, ako ktokoľvek z nás. Medzi tými, ktorým sme v tento deň chceli dopriať pocit, že nie sú sami, však boli aj tí, ktorí bývanie nestratili, no sú touto stratou ohrození.

Vianočnú atmosféru navodzovali tóny harmoniky a pri stoloch bolo počuť rozhovory. No prišiel aj moment, kedy všetci stíchli. Stalo sa tak pri čítaní mien tých ľudí bez domova, ktorí si už tento rok k sviatočnému stolu nezasadli. Ich mená a spoločné chvíle, zostávajú v našich srdciach a spomienkach.

Ďakujeme za spoluorganizáciu Mesto Trnava, za pomoc pri obsluhe dobrovoľníkom zo Združenie mariánskej mládeže, Skautský zbor FSE Trnava 1 sv. Jána Pavla II. a Nádvorie. Tiež pánovi arcibiskupovi Jánovi Oroschovi, ktorý si Štedrú večeru pre osamelých a ľudí bez domova nikdy nenechá ujsť a aj včera sa prihovoril prítomným a požehnal jedlo.

Osobitné poďakovanie patrí našim kolegyniam a kolegom, ktorí boli včera prítomní, no pri ľuďoch bez domova a ľuďoch ohrozených stratou bývania stoja v každom období roka, v každom počasí a v akejkoľvek situácii, ktorú práve prežívajú. Tímu nízkoprahového centra, našim poradcom, aj kolegom, ktorí zabezpečujú potravinovú pomoc. Silný tím Trnavskej arcidiecéznej charity je ľuďom bez domova skutočne nablízku.