Aktuality

Čo máme nové?

Sviatočná večera pre osamelých a ľudí bez domova

dátum: 15. januára 2024 | kategória: NDC Trnava

Za slávnostne prestreté stoly si 19. decembra 2023 sadla približne stovka osamelých ľudí a ľudí bez domova. Podávala sa kapustnica, šalát s rybou a koláč.

Aj v tomto roku spojila Trnavská arcidiecézna charita spolu s mestom Trnava sily a spoločne pripravili Štedrú večeru pre osamelých ľudí a ľudí bez domova, po prvýkrát v priestoroch Mariánskej sály na Františkánskej ulici. Oficiálnym začiatkom bola svätá omša v Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave.

Slová povzbudenia

O organizáciu podujatia sa postarali pracovníci Trnavskej arcidiecéznej charity spolu s dobrovoľníkmi, ktorí zabezpečovali pohostenie aj obsluhu. „Ide prevažne o klientov z nášho nízkoprahového Centra pomoci človeku,“ vysvetľuje Mária Altoffová, odborná garantka.

V zastúpení mesta sa na sviatočnej večeri zúčastnili viceprimátorka Eva Nemčovská a prednostka Mestského úradu v Trnave Katarína Koncošová. Po príhovore riaditeľa Trnavskej arcidiecéznej charity sa hosťom prihovorili aj viceprimátorka Trnavy a generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Peter Šimko, ktorý okrem duchovného povzbudenia zároveň požehnal jedlo.

„Je to gesto zo strany ľudí, ktorí majú a vedia sa otvoriť srdcom aj k núdznym ľuďom a neprehliadnu ich, na druhej strane si myslím, že to oni z nás robia ľudí, oni v nás prebúdzajú človeka,“ hodnotí brat Matej a dodáva: „ak aj hovoríme o Pánu Bohu, tak si myslím, že neha je Božia reč. Učíme sa aj dnes znežnieť.“

Sviatočnú atmosféru násobila hudobná vsuvka Vanesy Bogyovej, dobrovoľníčky, ktorá na akordeóne zahrala klasické aj vianočné skladby. V priestoroch Mariánskej sály nechýbala vianočná výzdoba spolu s ligotajúcim sa vianočným stromčekom.

Sviatočnú atmosféru násobila hudobná vsuvka Vanesy Bogyovej, dobrovoľníčky, ktorá na akordeóne zahrala klasické aj vianočné skladby. V priestoroch Mariánskej sály nechýbala vianočná výzdoba spolu s ligotajúcim sa vianočným stromčekom.

Sú to bojovníci

Mnohí z ľudí žijúcich na okraji spoločnosti sú veľkí bojovníci, ktorí sa nevzdávajú a denne sa pasujú s mnohými nepriaznivými životnými okolnosťami. „Dnes po rozhovore s klientmi a ľuďmi, ktorí od nás prijímajú pomoc, môžem konštatovať, že to bolo opäť milé stretnutie. Bolo prínosné pre všetky strany. Znovu sme mali možnosť viac vnímať príbehy núdznych ľudí aj pri tejto slávnostnej príležitosti. Oni majú naopak možnosť cítiť našu spolupatričnosť,“ uzavrel tohoročné podujatie Miroslav Dzurech, riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity.